بیمه آتش سوزی - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

تهیه بیمه آتش سوزی وظیفه قانونی مدیر آپارتمان است

در این مطلب به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا تهیه بیمه آتش سوزی وظیفه قانونی مدیر آپارتمان است ؟

ساکنان ساختمان بنابر تکلیف اجباری عهده دار بیمه ساختمان هستند و مدیر ساختمان وظیفه انجام این کار را برعهده دارد.

و اگر مدیری سهل انگاری کند و خسارتی به ساختمان وارد شود مسئولیت سنگین جبران خسارت برعهده او است.

زندگی در یک آپارتمان نیازمند همکاری ساکنان آن در هزینه‌های مشترک است.

معمولا مبلغی به صورت دوره ای با عنوان شارژ برای پرداخت این هزینه ها از ساکنان وصول می شود. اما این هزینه ها در اکثر مواقع برای تعمیرات و هزینه های خدمات مشترک مصرف می شود. در حال حاضر در کمتر آپارتمانی مبلغی به عنوان هزینه‌های مربوط به بیمه آپارتمان وصول می‌شود.

این در‌حالیست که بیمه‌ساختمان یک تکلیف اجباری برعهده ساکنان است و تهیه بیمه آتش سوزی وظیفه قانونی مدیر آپارتمان است.

تخفیف ویژه

طرح های تخفیف ویژه بیمه آتش سوزی ساختمان و آپارتمان بیمه پارسیان را در بخش وبلاگ سایت مشاهده نمایید.

بیمه:

واژه بیمه، به مفهوم نبودن بیم و ترس است که با رشد زندگی اجتماعی و به تبع آن با افزایش خطرات، به عنوان یکی از ضرورت های جامعه بشری مورد تاکید قرار دارد و در زندگی‌های شهری و خصوصا در آپارتمان‌ها که در آن تراکم جمعیت وجود دارد، همواره این نگرانی مشاهده می شود که مبادا از سوی همسایگان اتفاقها یا حوادثی رخ دهد که دامنه آن همه ساکنان یک مجموعه ساختمانی را در برگیرد. از این رو خدمتی بنام  بیمه آتش سوزی برای زدودن نگرانی آسیب ها و خسارات احتمالی توسط شرکتهای بیمه نظیر بیمه پارسیان بوجود آمده تا در درجه اول موجبات آرامش خاطر برای ساکنان را فراهم کند و در گام بعدی، خسارات احتمالی و آسیب های مالی یا جانی که در اثر این حوادث رخ می دهد را جبران کند.

بیمه آتش سوزی وظیفه مدیر آپارتمان

از نظر قانون وظیفه تهیه بیمه آتش سوزی در آپارتمانها بر عهده کیست؟

طبق ماده ۱۴ الحاقی قانون تملک آپارتمانها، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها بوسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند.

بنابراین طبق قانون تهیه بیمه آتش سوزی وظیفه قانونی مدیر آپارتمان است و باید انجام گردد.

مدیر ساختمان بی مسئولیت باید خسارت را جبران کند

نص صریح ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیری که به این وظیفه عمل نکند را مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان می داند. این مسئولیت اگر چه از نوع کیفری نیست، یعنی مجازات ندارد ولی این حق را برای مالکان ایجاد می‌کند که علیه او به دادگستری مراجعه و خسارت‌هایی که در اثر آتش سوزی به مال یا جان آنها وارد شده است را مطالبه کنند.

البته اگر خسارات وارده تا پنج میلیون‌تومان باشد، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به مطالبه‌خسارت، شورای حل اختلاف خواهد بود.

به‌هرحال ساکنان مجموعه آپارتمانی می توانند از مدیری که در بیمه کردن ساختمان کوتاهی کرده خسارت دریافت کنند.

حهت مطالعه متن کامل قانون تملک آپارتمانها اینجا کلیک کنید.

هزینه بیمه آتش سوزی آپارتمان بر عهده کیست؟

همانطور که گفته شد تهیه بیمه آتش سوزی وظیفه قانونی مدیر آپارتمان است.

بنابراین مدیر یا مدیران ساختمان مکلفند تمام بنا را در برابر آتش‌سوزی بیمه کنند.

در این حالت مدیر ساختمان سهم بیمه‌ی هریک از مالکین واحدهای آپارتمان را به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها تعیین و پس از اخذ از شرکا مجموع مبلغ را به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. در صورتی که مدیر ساختمان این وظیفه‌ی خود را انجام ندهد و ساختمان را بیمه نکند، در صورت بروز آتش سوزی، مدیر ساختمان ضامن خسارت‌های وارده خواهد بود.

ارتباط مسئولیت مدیر با دستمزد

در ساختمان‌هایی که به دلیل واحدهای زیاد، مدیر ساختمان وقت زیادی می‌گذارد برای وی دستمزدی در نظر گرفته می‌شود.

حال این سئوال پیش می آید که در صورت بیمه نبودن ساختمان و در شرایطی که مدیر از ساکنان دستمزدی دریافت نکند، آیا باز هم تهیه بیمه آتش سوزی وظیفه قانونی مدیر آپارتمان است و مسئولیتی متوجه وی می شود؟ در این باره باید بدانید که این مسئولیت مطلق است و قانون تفاوتی بین مدیر با‌حقوق و مدیر بدون حقوق برای جبران خسارت قائل نشده است وقتی مقصر حادثه فرد دیگری باشد.

آنچه مدنظر قانون تملک آپارتمان‌ها است، این است که حادثه آتش سوزی به‌صورت غیرعمد یا در اثر حوادث صورت گیرد.

اگر مدیر یک مجموعه آپارتمانی به وظیفه‌هایی که در بالا نام بردیم عمل نکرد، ساکنان می توانند او را مجبور به ایفای این مسئولیت کنند. البته در این رابطه دو حالت قابل تصور است؛ یکی اینکه همه مالکان بخواهند، ساختمان بیمه شود اما مدیر مخالفت کند که در این حالت می توانند نسبت به تعویض مدیر اقدام کنند و از مدیر جدید بخواهند به این وظیفه عمل کند.

اگر برخی از مالکان خواهان بیمه کردن ساختمان باشند و برخی دیگر نباشند چه باید کرد؟

در این صورت، مالکی که مایل است ساختمان بیمه شود، می تواند حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه و علیه مدیر دادخواست الزام به ایفای وظیفه قانونی «بیمه کردن ساختمان» را تقدیم تا دادگاه مدیر را ملزم به بیمه کردن ساختمان کند و اگر مدیر موضوع را به مالکان مخالف ارجاع و آنها را مانع بیمه شدن معرفی کند، دادگاه می تواند مالکان مخالف بیمه را نیز به عنوان ثالث ملزم به پرداخت هزینه‌های بیمه کند.

البته در این میان حالت دیگری نیز قابل تصور است.

وقتی مدیر بخواهد به این وظیفه یعنی بیمه کردن ساختمان عمل کند اما مالکان آپارتمان نخواهند؛

در اینجا هم دو حالت متصور است.

۱- حالت اول اینکه همه مالکان با بیمه شدن ساختمان مخالف باشند:

در این حالت مدیر ساختمان باید برای رفع مسئولیت خود از مالکان اقرارنامه رسمی اخذ کند مبنی بر اینکه مالکان خودشان مسئولیت هرگونه خسارتی را برعهده می گیرند و برای خسارات احتمالی که به دلیل حادثه آتش سوزی ممکن است ایجاد شود، حق هرگونه شکایت علیه مدیر ساختمان را از خود سلب و ساقط کرده اند.

۲- حالت دوم اینکه برخی مالکان موافق بیمه شدن بوده و هزینه مربوطه را بپردازند، اما برخی مالکان دیگر مخالف بوده و از پرداخت سهم خود برای انعقاد قرارداد بیمه خودداری کنند.

در این حالت مدیر باید در اجرای قانون تملک آپارتمان‌ها علیه آنها اقدام قانونی برای مطالبه حق‌بیمه به‌ عمل آورد.

بیمه آتش سوزی وظیفه مدیر آپارتمان

همه باید پول را برای بیمه ساختمان بپردازند

حق بیمه به عنوان یکی از هزینه های مشترک، توسط مدیر ساختمان قابل وصول است.

مدیر ساختمان می‌تواند برای مالکی که سهم خود را نمی‌پردازد نامه رسمی که اظهارنامه گفته می شود ارسال کند.

اظهارنامه فرم مخصوصی است که در همه مجتمع‌های قضایی قابل تهیه است و می‌توان آن فرم را دریافت کرد.

سپس حرف قانونی به طرف مقابل را در آن نوشت و به دایره ابلاغ اظهارنامه در همان مجتمع قضایی برد تا مامور ابلاغ دادگستری آنرا به طرف مقابل تحویل و با گرفتن امضا از گیرنده، نسخه ابلاغ شده را تحویل مدیر بدهد. بدیهی است پس از این مرحله، اگر مالک به تکلیف خود یعنی پرداخت سهم حق بیمه عمل نکرد، مدیر می تواند اظهارنامه ابلاغ شده را به همراه صورت جلسه‌ای که نشان می‌دهد او مدیر ساختمان است و همچنین پیش‌فاکتور بیمه که نشان می‌دهد سهم حق بیمه واحد یادشده چه مبلغی می‌باشد را به اداره ثبت اسناد و املاک (قسمت اجرای ثبت) ببرد تا ماموران اجرای ثبت راسا و بدون نیاز به حکم دادگاه، معادل مبلغ حق بیمه از اموال مالک بدهکار برداشت و به مدیر ساختمان جهت طی مراحل بیمه کردن ساختمان پرداخت کنند.

مشکل فقط آتش سوزی است!

در کل این مطلب درباره آتش سوزی و این که ” تهیه بیمه آتش سوزی وظیفه قانونی مدیر آپارتمان است ” صحبت کردیم، زیرا تکلیفی که قانون تملک آپارتمان‌ها ایجاد کرده است فقط محدود به بیمه آتش سوزی است و مدیر ساختمان بیشتر از این پوشش بیمه ای، مسئولیت دیگری ندارد.

البته در ساختمان انواع حوادث و به تبع آن انواع پوشش های بیمه ای متصور است.

مثلا ممکن است ساختمانی در اثر سهل انگاری مهندس ناظر یا سازنده، ریزش کند.

در این صورت اگر سازنده یا مهندس ناظر برای آن ساختمان بیمه نامه مسئولیت یا مهندسی اخذ کرده باشد تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد والا مسئول جبران سازنده یا مهندس ناظر مربوطه است و به مدیر ارتباطی ندارد.

هزینه-بیمه-آتش-سوزی-با-مالک-است-یا-مستاجر؟

پرداخت هزینه بیمه آتش سوزی به عهده مالک است یا مستاجر؟

فرض کنید روزی خدای‌نکرده به شما خبر می‌دهند که خانه‌‌تان آتش گرفته است. خانه‌ای که مدتی پیش اجاره داده بودید.

خانه‌ای که بیمه نداشته است…

یا فرض کنید خانه‌ای را اجاره کرده‌اید و یک روز که بیرون از منزل هستید، خانه بر اثر اتفاقی آتش گرفته و علاوه بر ساختمان به وسایل خانه هم آسیب شدیدی رسیده است….

خسارت‌های پیش‌آمده به عهده کیست؟ مالک یا مستأجر؟

به گزارش سایت ازکی ، بر اساس قانون در روابط بین مالک و مستاجر، مستأجر باید ملک مورد اجاره را سالم به صاحبخانه تحویل بدهد. بنابراین اگر شما اجاره‌نشین هستید و به خاطر یک سهل‌انگاری خانه دچار آتش سوزی شده باشد، پرداخت خسارت به عهده شما (مستأجر) خواهد بود، نه مالک. چرا که خانه در مدت قرارداد اجاره بصورت امانت در اختیار شما قرار داده شده است.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص خیانت در امانت:

قانون گذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی صرفاً به محتوی جرم خیانت درامانت پرداخته است و چنین عنوان نموده: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شد و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد؛ اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.

اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه های خیانت درامانت است.

مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود.

خدمات بیمه آتش سوزی شرکت بیمه پارسیان

شرکت بیمه پارسیان

به عنوان پیشرو در ارائه خدمات بیمه‌های بازرگانی در بخش خصوصی، به منظور تامین آسایش و آرامش خیال شما هموطن عزیز، اقدام به ارائه انواع بیمه نامه های آتش سوزی برای واحدهای مسکونی (اعم از واحدها و مجتمع های مسکونیواحدهای صنعتی، تجاری، اداری، کارگاه و انبارها نموده که طی آن خطر آتش سوزی و حوادث و بلایای طبیعی را تحت پوشش قرار می دهد.

همچنین بیمه پارسیان با ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال همسایگان، مسئولیت شما در قبال همسایگان را در صورت بروز خطرات تحت پوشش ، بیمه می نماید.

از جمله طرح های بسیار عالی بیمه پارسیان جهت بیمه آتش سوزی منازل طرح آرامش می باشد.

طرح تخفیف ۵۰ درصدی بیمه های آتش سوزی ” بیمه تا یلدا “

در راستای توسعه فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور با هدف بهره بردن همه اقشار جامعه از خدمات بیمه های آتش سوزی طرح تخفیف استثنایی ” بیمه تا یلدا ” از تاریخ ۱۳ آذر ماه مصادف با روز بیمه تا تاریخ ۳۰ آذر ماه برگزار می شود.

در طول اجرای این طرح تخفیفی بیشتر خدمات بیمه های آتش سوزی بیمه پارسیان با تخفیف ۵۰ درصدی ارائه می‌شوند.

این بهترین فرصت برای افرادی است که برای منزل و آپارتمان خود بیمه آتش سوزی تهیه نکرده اند.

تهیه بیمه آتش سوزی وظیفه قانونی مدیر آپارتمان است

تخفیف زمستانه بیمه آتش سوزی - نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان

تخفیف زمستانه بیمه آتش سوزی – نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان

طرح تخفیف ۵۰ درصدی بیمه های آتش سوزی ” زمستانه “

پیرو استقبال بیمه گذاران و مردم عزیز کشور از طرح تخفیف بیمه تا یلدا در راستای توسعه فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور با هدف بهره بردن همه اقشار جامعه از خدمات بیمه های آتش سوزی طرح تخفیف استثنایی ” زمستانه ” از تاریخ ۱ دی ماه تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ برگزار می شود.

در طول اجرای این طرح تخفیفی بیشتر خدمات بیمه های آتش سوزی بیمه پارسیان با تخفیف ۵۰ درصدی ارائه می‌شوند.

این بهترین فرصت برای افرادی است که برای منزل و آپارتمان خود بیمه آتش سوزی تهیه نکرده اند.

تهیه بیمه آتش سوزی وظیفه قانونی مدیر آپارتمان است

جمع آوری مطالب و تنظیم مقاله:

علیرضا ظهیری سروری – بیمه پارسیان – نمایندگی کد ۵۰۳۶۸۳

منابع:

وبسایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

وبسایت وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران