طرح تخفیفی فروش ویژه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح ، محاسب ، مجری بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر طراح محاسب مجری ساختمان سال 1403

جهت مطالعه طرح های ویژه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر طراح محاسب و مجری سال ۱۴۰۳

فروش ویژه طرح تخفیفی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح، محاسب و مجری بیمه پارسیان

شرکت بیمه پارسیان همچون سالهای قبل در راستای حمایت از جامعه مهندسان کشور، اقدام به ارائه طرح فروش ویژه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح، محاسب و مجری با تخفیف ویژه و در قالب پک‌های با سقف تعهدها و قیمت‌های مختلف نموده است.

در طرح جدید سال ۱۴۰۲ بیمه پارسیان مهندسین مجری نیز تحت پوشش قرار گرفته اند.

به عنوان یک مهندس، شما نقش مهمی در حصول اطمینان از اینکه طراحی، محاسبه، نظارت و اجرای پروژه طبق برنامه پیش می‌رود بازی می‌کنید. و میزان مشتریان شما به تخصص شما بستگی دارند. در حالی که شما می‌توانید تمام تلاش خود را برای اطمینان از یک نتیجه ایمن و موفقیت‌آمیز انجام دهید، همیشه این خطر وجود دارد که حادثه‌ای خارج از کنترل شما اتفاق بیفتد.

به‌همین دلیل مهم است که از خود، مشتریان و کسب‌و‌ کارتان با بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندسین با پوشش‌های مناسب محافظت کنید.

در این طرح این بیمه‌نامه در سه پک مختلف با تعهدات متفاوت به نام‌های طرح۱، طرح۲ و طرح۳ ارائه  می‌شود.

طرح فروش تخفیفی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح، محاسب یا مجری تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اعتبار دارد.

این بیمه‌نامه در جهت برقراری تأمین حرفه‌ای مهندسین ناظر، طراح، محاسب مجری ساختمان که در عضویت سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، دارای پروانه اشتغال مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می‌باشند، عرضه شده است. بر اساس این بیمه‌نامه، مسئولیت حرفه‌ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه ، نظارت و  اجرای ساختمانی مطابق قوانین بیمه ‌و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین‌نامه‌‌های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد.

تعهدات بیمه‌ای این بیمه‌نامه طبق جدول ارائه شده در ادامه این مطلب مطابق انتخاب و تقاضای بیمه‌گذار خواهد بود.

عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه‌گذار ( خریدار بیمه‌نامه ) در قبال مالکان، اشخاص‌ثالث و کارکنان اجرائی پروژه‌های ساختمانی، بدین‌معنا که چنانچه در نتیجه اهمال و یا قصور غیرعمدی در اجرا و انجام وظایف قانونی بیمه‌گذار خسارت مالی و جانی به افراد مورد اشاره در زمان اعتبار این بیمه‌نامه وارد آید و بیمه‌گذار به صورت قانونی مسئول جبران آن شناخته شود. بیمه‌گر ( شرکت بیمه پارسیان ) پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار و طبق رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت وارده حداکثر تا سقف تعهدات بیمه‌نامه اقدام می‌نماید.

طرح تخفیفی ویژه سال ۱۴۰۲ – بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر، طراح، محاسب و مجری

در سال ۱۴۰۲ شرکت بیمه پارسیان جهت رفاه حال شما مهندسان عزیر خدمات بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر، طراح، محاسب و مجری ، را در سه پک مختلف تخفیفی با پوشش‌ها و تعهدات متفاوت ارائه نموده است.

شما می‌توانید متناسب با پوشش‌های مورد نیازتان طرح مورد نظر را انتخاب نمایید.

در جدول زیر جزییات پک‌های مختلف طرح ۱، طرح ۲ و طرح ۳ را مطالعه کنید.

جدول تعهدات بیمه گر ( شرکت بیمه):

جدول تعهدات بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح، محاسب و مجری سال 1402

پوشش های بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح، محاسب و مجری

پوشش های اضافی:

 1. پوشش مهلت اقامه دعوی تا ۱۰ سال از تاریخ انقضاء بیمه‌نامه مشروط به تایید نظارت / طراحی / محاسبه یا اجرای بیمه‌گذار در زمان اعتبار توسط مراجع ذیصلاح قضایی، در تعهد بیمه‌گر می‌باشد. (بدون دریافت هزینه اضافی)
 2. پوشش مربوط به حوادث پروژه‌های تحت نظارت / طراحی / محاسبه یا اجرای بیمه‌گذار در دو سال گذشته مشروط بر اینکه در زمان صدور بیمه‌نامه پرونده مفتوح در مراجه قضایی و امثالهم نداشته باشد. (بدون دریافت هزینه اضافی)
 3. کلوز جبران هزینه های برداشت ضایعات ناشی از خسارت، تا سقف مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در طی دوره بیمه، مازاد بر تعهد مالی. (بدون دریافت هزینه اضافی)

پوشش های تکمیلی:

 1. جبران خسارت بدون رای دادگاه. (بدون دریافت هزینه اضافی)
 2. حذف فرانشیز هزینه‌های پزشکی. (بدون دریافت هزینه اضافی)
 3. جبران هزینه‌های پزشکی با اعمال تعرفه بخش خصوصی. (بدون دریافت هزینه اضافی)
 4. حذف فرانشیز خسارات مالی. (با دریافت ۱۰% حق بیمه اضافی)
 5. تعدد دیات و دیات غیرمسری. (طبق سرمایه مندرج در جدول تعهدات بیمه‌گر)
 6. تبصره یک ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی. (طبق سرمایه مندرج در جدول تعهدات بیمه‌گر)
 7. افزایش ریالی دیات. (طبق تعهد مندرج در جدول تعهدات بیمه‌گر)

قیمت بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح، محاسب و مجری چقدر است؟

قیمت این بیمه‌نامه متناسب به تخصص ( نظارت، طراحی، محاسب و یا مجری ) و طرح انتخابی تعهدات متفاوت است.

در جدول زیر حق بیمه سالیانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مشاهده می شود.

جدول حق بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح، محاسب و مجری بیمه پارسیان سال 1402

سایر موارد:

 • ارائه پروانه اشتغال به مهندسی توسط بیمه‌گذار (خریدار بیمه نامه) قبل از صدور بیمه‌نامه الزامی است.
 • چنانچه پوشش بیمه‌ای برای دو تخصص توامان درخواست گردد، حق‌بیمه هر تخصص‌ جمع و ۲۰% تخفیف اضافی ارائه می‌گردد.
 • حق بیمه‌های فوق به ازای هر مهندس (ناظر/طراح/محاسب/ مجری)، برای مدت یکسال و با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد.
 • چنانچه بیمه‌گذار شرکت باشد (حقوقی باشد)، حق‌بیمه به ازای هر یک از مهندس‌های عضو شرکت که نام آنها در پروانه اشتغال ثبت شده باشد، محاسبه می‌گردد. حق‌بیمه‌های بدست آمده جمع و سپس ۲۰% تخفیف اضافی جهت تجمیع تعهدات اعمال می‌گردد.

خرید اینترنتی و غیرحضوری بیمه بدنه

برای خرید اینترنتی و غیر‌حضوری بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر، طراح، محاسب و مجری از سراسر کشور با شماره ۰۹۳۵۲۱۲۲۲۱۰ تماس حاصل فرمایید یا در واستاپ به شماره مذکور پیام بفرستید.

همکاران ما برای تکمیل مراحل صدور با شما تماس می‌گیرند و بیمه‌نامه بدون هزینه اضافی برای شما پست می‌گردد.

جهت مطالعه طرح های ویژه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر طراح محاسب و مجری سال ۱۴۰۳

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر طراح محاسب مجری ساختمان سال 1403نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه توسعه مجتمع فولادسازی قروه - کردستان توسط نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان کد 503683نمایندگی کد ۵۰۳۶۸۳ ظهیری سروری بیمه پارسیان
طرح تخفیفی فروش ویژه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح ، محاسب ، مجری بیمه پارسیانبیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری
بیمه مسئولیت مدنی پروژه باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه توسط نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیانبیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری کد ۵۰۳۶۸۳
طرح تخفیف بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر ، طراح و محاسب بیمه پارسیاننمایندگی ظهیری سروری کد ۵۰۳۶۸۳ بیمه پارسیان
خسارت و دیه راننده بدون گواهینامه مقصر - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سرورینمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان