استعلام قیمت بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه پارسیان

در این سامانه می توانید جهت استعلام قیمت بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه پارسیان که جزو بیمه‌های مهندسی است ، فرم استعلام هزینه اینترنی بیمه تمام خطر پیمانکاران زیر را تکمیل نمایید.

بیمه تمام خطر پیمانکاران (Contractor’s All Risks Insurance (CAR

تهیه بیمه‌ نامه ‌تمام ‌خطر پیمانکاران برای انجام فعالیت‌های عمرانی و زیر بنایی الزامی است.

زیرا بر اساس ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان، پیمانکاران موظفند فعالیت اجرایی خود را بیمه نمایند. بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران شرکت بیمه پارسیان که جزو بیمه های مهندسی است، یک پوشش کامل و جامع در قبال تمامی خسارت‌های ناشی از خطرات طبیعی و یا با منشا انسانی در حین ساخت پروژه (از زمان تحویل زمین تا زمان تحویل قطعی پروژه به کارفرما) ارائه می‌کند.

در این بیمه نامه، خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات نیز پوشش داده می‌شود.

همچنین، دوره نگهداری پس از تحویل موقت پروژه که با عنوان دوره تضمین نیز شناخته شده است، تحت پوشش است.