دریافت فرم پیشنهاد بیمه های مسئولیت بیمه پارسیان

اصل حسن نیت

در هر نوع قرارداد بیمه از جمله بیمه مسئولیت مدنی بر اساس اصول بیمه‌‌گری بیمه‌گذار و بیمه شده مکلف ‌هستند در پاسخ دادن به پرسش‌ های بیمه‌گر در فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت با رعایت دقت و صداقت کلیه اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر قرار دهند.

توجه
  • اگر بیمه‌گذار عمداً،‌ از اظهار مطلبی در فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت خودداری کند و یا عمداً برخلاف واقع مطلبی را اظهار نماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد بیمه نامه فسخ خواهد شد.
  • چنانچه معلوم گردد هر یک از بیمه‌شدگان در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر در فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت با بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطلبی خودداری کرده و اظهارات خلاف واقع نموده نام وی و افراد خانواده ایشان از لیست بیمه‌شدگان قرارداد حذف و متعهد استرداد خساراتی خواهد بود که از ابتدای قرارداد دریافت کرده‌ است.

دنیا دنیا آرامش، با بیمه پارسیان.

استعلام اینترنتی بیمه نامه

دریافت فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت

۰۱.دریافت فرمپیشنهاد بیمه‌نامه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور

۰۲. دریافت فرمفرم پیشنهاد مسئولیت مطالعات بالینی

۰۳. دریافت فرمپیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی

 ۰۴. دریافت فرمپیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های نصب/تست سیستم گازسوز خودرو

۰۵. دریافت فرمپیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه‌های خودرو در قبال مراجعین

۰۶. دریافت فرمپیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه‌های ورزشی در قبال ورزشکاران و تماشاچیان

۰۷. دریافت فرمپیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مسئول فنی داروخانه

۰۸. دریافت فرمپیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مربیان مهدهای کودک

بیمه مسئولیت مدنی پروژه ساختمان باغ موزه دفاع مقدس قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروریبیمه مسئولیت مدنی پروژه ساختمان باغ موزه دفاع مقدس قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری
بیمه مخزن آب تهران درکه - بیمه مسئولیت مدنی پارسیان - ظهیری سرورینمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان
بیمه مسئولیت مدنی بوستان کوثر قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروریبیمه مسئولیت مدنی بوستان کوثر قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری
ماده 66 قانون تامین اجتماعی - کلوز ده بیمه مسئولیت کارفرما - بیمه پارسیان ظهیریماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی - کلوز ده بیمه مسئولیت کارفرما - بیمه پارسیان ظهیری
بیمه مسئولیت ساختمان مدیریت شعب بانک سپه خوزستان - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروریبیمه مسئولیت ساختمان مدیریت شعب بانک سپه خوزستان - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری