دریافت فرم پیشنهاد بیمه های باربری بیمه پارسیان

اصل حسن نیت

در هر نوع قرارداد بیمه از جمله بیمه باربری بر اساس‌ اصول بیمه‌‌ گری بیمه‌ گذار و بیمه‌ شده‌ مکلف‌ هستند در پاسخ‌ دادن به‌ پرسش‌‌های بیمه‌گر با رعایت دقت‌ و صداقت کلیه‌ اطلاعات‌ را در اختیار بیمه‌گر قرار دهند.

توجه

  • اگر بیمه‌گذار عمداً،‌ از اظهار مطلبی خودداری کند و یا عمداً برخلاف واقع مطلبی را اظهار نماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد بیمه نامه فسخ خواهد شد.
  • چنانچه معلوم گردد هر یک از بیمه‌شدگان در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر با بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطلبی خودداری کرده و اظهارات خلاف واقع نموده نام وی و افراد خانواده ایشان از لیست بیمه‌شدگان قرارداد حذف و متعهد استرداد خساراتی خواهد بود که از ابتدای قرارداد دریافت کرده‌ است.

دنیا دنیا آرامش، با بیمه پارسیان.

فرمهای پیشنهاد بیمه باربری

برای تهیه بیمه‌نامه ابتدا می‌بایست اطلاعات دقیق و صحیح بیمه‌گذار و موضوع بیمه در فرم پیشنهاد تکمیل شود.

برای دانلود و تکمیل فرم پیشنهاد مرتبط با بیمه نامه مورد نیاز بر روی آیکن زیر کلیک کنید.

بیمه پارسیان - دریافت فرم