" />راهنمای مشتریان - شرکت بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری ، کد 503683

راهنمای مشتریان – فرم های پیشنهاد انواع بیمه نامه بیمه پارسیان

بیمه‌گذاران محترم و متقاضیان خدمات‌بیمه‌ای فرمهای پیشنهاد بیمه‌ نامه را به تفکیک رشته بیمه‌ای می‌توانید دریافت نمایید.

برای دریافت پیشنهاد قیمت و صدور بیمه نامه اولین گام تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه مربوطه و ارسال آن برای بیمه گر می باشد. سپس بیمه گر مربوطه طبق اطلاعات فرم پیشنهاد بیمه نامه نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام می نماید و پس از تایید نهایی و انجام امور مالی مربوط به تسویه حساب مبلغ حق بیمه ، صدور نهایی صورت گرفته و تقدیم بیمه گذار می گردد. بازدید، نتیجه آزمایشهای مورد نیاز و مدارک تکمیلی قبل از صدور نهایی برای بیمه نامه هایی که به موارد مذکور نیاز دارند قبل از صدور نهایی انجام و تکمیل می شوند.

طبق قوانین بیمه مرکزی فرم پیشنهاد بیمه نامه می بایست توسط خود بیمه گذار متقاضی امضا، گردد.

راهنمای مشتریان

 • نمایندگی ظهیری سروری – کد 503683
  .
 • دفتر مركزي ، شعب و مجتمع هاي بيمه اي در تهران
  .
 • شعب و مجتمع هاي بيمه‌اي در شهرستان‌ها
  .
 • واحد هاي پرداخت خسارت در تهران
  .
 • واحد هاي پرداخت خسارت در شهرستان
  .
 • شنبه تا پنج شنبه 8:00 صبح الي 20:00 بعدازظهر
  جمعه ها و روزهای تعطیل با هماهنگی تلفنی 09352122210
 • شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16:15 بعدازظهر
  پنج شنبه 8 صبح الي 13:15 ظهر
 • شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16 بعدازظهر
  پنج شنبه 8 صبح الي 12 ظهر
 • شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16:15 بعدازظهر (پذيرش تا 15:45 بعدازظهر)
  پنج شنبه 8 صبح الي 13:15 ظهر (پذيرش تا 11:45 صبح)
 • شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 16 بعدازظهر (پذيرش تا 15 بعدازظهر)
  پنج شنبه 8 صبح الي 12 ظهر (پذيرش تا 11 صبح)

راهنمای مشتریان

به‌ زبان‌ ساده‌، بيمه‌ چه‌فايده‌هايي‌ دارد ؟

بيمه،

افزون‌ بر رفع‌ تشويش‌ خاطر، دلهره‌ ونگراني‌ ازحوادث‌ زيانبار احتمالي‌ آينده‌، داراي‌ خصلت ‌تعاون‌ و كمك ‌به‌ همنوع‌ است.

از نظر فقهي‌، بيمه‌ چه‌ نوع‌ معامله‌ اي‌ است‌؟

طبق‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) ، بيمه‌ عقدي‌ است ‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحيح.

طرفين‌ قرارداد بيمه‌ چه‌ كساني‌ هستند؟

طرفين‌ قرارداد عبارتند از :

1. بيمه‌گذار كه‌ خريدار بيمه‌ است‌.
2. بيمه‌گر كه‌ فروشنده‌ بيمه‌ است‌، يعني‌ همان‌ شركت‌ بيمه‌.

موضوع ‌بيمه‌ يا بيمه‌ شده‌ چيست‌؟

مورد بيمه ‌، موضوع‌ بيمه‌ يا بيمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ يك‌ مفهوم ‌است :

اموال‌، مسؤوليت‌ يا شخصي‌ است‌ كه‌ تحت‌ پوشش ‌بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.

چه‌ كسي‌ مي‌تواند خريدار بيمه‌ باشد؟

كساني‌ كه‌ مالك‌ يا استفاده‌ كننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول ‌باشند يا قانونا مسئوليت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته‌باشند ، داراي‌ نفع‌ بيمه‌پذير هستند و مي‌توانند آن‌ را بيمه ‌كنند.

با انواع‌ ريسك‌ چگونه‌ بايد برخورد كرد؟

هرشخصي‌ در زندگي‌ روزمره‌ خود، ممكن‌ است‌ باحوادث‌ گوناگوني‌ مواجه‌ شود.

برخي‌‌از اين‌‌حادثه‌ها، خوشايندند كه‌‌به‌‌آنها شانس‌‌مي‌گويند و بعضي‌‌ناخوشايند كه‌ ضرروزيان‌ به‌‌دنبال‌ مي‌آورند و ريسك‌‌خوانده‌ مي‌شوند.

راههاي‌گوناگوني‌براي‌ برخورد با ريسك‌ وجود دارد. براي‌ مثال‌،برخي‌ از آنها را مي‌توان‌ حذف‌ كرد يا كاهش‌ داد; از بعضي‌ اجتناب‌ كرد يا خنثي‌ نمود يا اينكه‌ ريسك‌ را نگه‌ داشت‌. ولي‌ مهمترين‌ و مؤثرترين‌ روش‌ براي‌ مقابله‌ با ريسك‌، انتقال‌ آنها به‌ شركتهاي‌ بيمه‌ است‌.

با بيمه‌كردن‌ جان‌، مال‌ و مسئوليت‌ خويش‌ مي‌توان‌ عواقب‌ زيانبار مالي‌ ريسك‌ را به‌ بيمه‌گر منتقل‌ كرد.

شركت‌ بيمه‌، چگونه‌ و براساس‌ چه‌ اطلاعاتي‌، اشخاص‌ يا اموال‌ را بيمه‌ مي‌كند؟

ارائه‌ اطلاعات‌ براي‌ ارزيابي‌ خطر، تعيين‌ حق‌ بيمه‌ و صدور بيمه‌ نامه‌ از وظايف بيمه‌گذار است‌.

در بيمه‌هاي‌ اشخاص‌، بيمه‌گذار بايد علاوه‌ بر پيشنهاد بيمه‌، براي‌ بيمه‌شده‌ فرم‌ پرسشنامه‌ پزشكي‌ را نيز تكميل‌ كند.

براي‌ بيمه‌هاي‌ اموال ‌ بيمه‌گذار بايد در پيشنهاد بيمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را كه‌ در تصميم‌گيري‌ بيمه‌گر مؤثر است‌ قيد كند.

البته‌ درصورت‌ ضرورت‌، بيمه‌گر مي‌تواند از بيمه‌‌شده‌ معاينه‌‌پزشكي‌ به‌عمل‌ آورد و درمورد بيمه‌‌اموال‌ از گزارش‌‌كارشناسی‌بازديد اوليه‌‌استفاده‌ كند.

در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه‌ ارائه‌ كند چگونه‌ عمل‌ مي‌شود؟

طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌،

اگر ارائه‌ اطلاعات‌‌نادرست‌‌عمدي‌ باشد، بيمه‌نامه‌ باطل‌‌است‌ وخسارت‌ پرداخت‌‌نمي‌شود و حق‌‌بيمه‌هاي‌‌دريافتي‌ نيز قابل‌‌استرداد نيست‌.

در صورت‌ غيرعمدي‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بيمه‌ دريافتي‌ به‌ حق‌ بيمه‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود (قاعده نسبی).

اگربيمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نيت‌‌دريافت‌ خسارت‌‌بيشتر،اموال‌ خود را بيش‌ از قيمت‌‌واقعي‌ آن‌ بيمه‌‌كند، چه‌‌اتفاقي‌‌مي‌افتد ؟

طبق‌ ماده ‌11 قانون ‌بيمه،

قرارداد باطل ‌است‌، خسارت ‌پرداخت ‌نمي‌شود و حق‌بيمه‌ دريافتي‌ نيز قابل‌ استرداد نيست‌.

بيمه‌ نامه‌ از چه‌ زماني‌ اعتبار دارد وبيمه‌گر از چه‌ هنگامي‌ متعهد جبران‌ خسارت ‌ وارده‌، ناشي‌ ازخطر بيمه‌ شده‌ است‌؟

اعتبار بيمه‌ نامه‌ از ساعتی‌كه‌ در قرارداد قيدشده‌، آغاز مي‌شود، به‌‌شرط آنكه‌‌بيمه‌گذار حق‌بيمه‌‌تعيين‌ شده‌‌را طبق‌شرایط مندرج در قرارداد پرداخت‌ كند.

اگر شركت‌ بيمه‌ با پرداخت‌ اقساطي‌ حق‌بيمه‌ موافقت‌ نمايد، اعتبار آن‌ با پرداخت‌ نخستين‌ قسط حق‌ بيمه‌ شروع‌ مي‌شود و بيمه‌گر از زمان‌ اعتبار بيمه‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌ ناشي‌ از خطر بيمه‌شده‌ است‌. و در صورت شرایط پرداخت نقدی از زمان پرداخت کل حق بیمه.

حداكثر تعهد بيمه‌گر براي‌ پرداخت‌ خسارت‌ چقدر است‌؟

حداكثر تعهد بيمه‌گر، خسارت‌‌وارده‌‌است‌ به‌‌شرط آنكه‌‌اموال‌ بيمه‌‌شده ‌ به‌‌ارزش‌ واقعی‌بيمه‌‌شده‌‌باشد و در روز حادثه‌‌نيز همان‌ ارزش‌ را داشته‌‌باشد.

به‌‌هرحال‌، تحت‌‌هيچ‌ شرايطي‌‌خسارت‌ پرداختي‌‌در طول‌ اعتبار قرارداد از رقم‌ بيمه‌شده‌ تجاوز نخواهد كرد.

گاهي‌ بيمه‌گذاران‌ از اين‌ شكايت‌ دارند كه‌ ميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌ كمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا؟

به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌ بيمه‌،

هرگاه‌ بيمه‌گذار اموال‌ خود را به‌ كمتر از قيمت واقعی‌ بيمه‌ كند يا براثر افزايش‌‌قيمت‌ در روز حادثه‌‌سرمايه‌ بيمه‌‌شده‌ كمتر از ارزش واقعي‌‌باشد، خسارت‌ به‌‌نسبت‌ مبلغ‌‌بيمه‌شده‌به‌ ارزش‌واقعي‌پرداخت‌خواهد شد.

واسطه‌ بيمه‌، چه‌ كسي‌ است‌؟

دربازار بيمه‌‌علاوه‌‌بر خريداران‌ بيمه‌(بيمه‌گذاران‌) و فروشندگان‌(شركتهاي‌ بيمه‌) گروهي‌‌هستند كه‌‌واسطه‌‌تلقي‌ مي‌شوند. اين‌ گروه‌ عامل‌‌ارتباط بين‌‌بيمه‌گر و بيمه‌گذار هستند كه‌‌عبارتند از:

نمايندگان‌ و دلالان‌رسمي‌(كارگزاران‌).

نمايندگان‌، نماينده‌ شركت‌ بيمه‌ تلقي‌ مي‌شوند و به‌ حساب‌ شركتي‌ كه‌ نماينده‌ آن‌ هستند فعاليت‌ مي‌كنند. ولي‌ دلالان‌ مي‌توانند با تمام‌ شركتهاي ‌بيمه‌ همكاري‌ داشته‌ باشند. تأييد صلاحيت‌ دلالان‌ رسمي‌ با بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ است‌ و پس‌ از اين‌ تأييد است‌ كه‌ پروانه‌ دلالي‌ صادر مي‌شود.

شركتهاي‌ بيمه‌ نيز پس‌ از تأييد بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ براي‌ نمايندگان‌ خود گواهينامه‌ فعاليت‌ صادر مي‌كنند.

قرارداد بيمه‌ چند نوع‌ شرايط دارد؟

سه‌ نوع‌ :

(1) شرايط عمومي
(2) شرايط خصوصي‌
(3)شرايط ويژه

شرايط عمومي، شرايطي‌است‌ كه‌براي‌تمام بيمه‌گذاران‌ يك‌رشته‌يكسان‌ است‌ و در پشت‌ بيمه‌نامه‌ چاپ‌مي‌شود (مانند شرايط عمومي‌ بيمه‌آتش‌سوزي‌، شرايط عمومي‌بيمه‌بدنه‌اتوموبيل‌ و…).

شرايط خصوصي‌، مخصوص‌يك‌ بيمه‌گذار معين‌است و مشخصات‌بيمه‌گذار، موضوع‌بيمه‌، حق‌بيمه‌،خطرهاي‌بيمه‌شده‌،مدت‌ قرارداد(شروع‌ وخاتمه‌) و ميزان‌تعهدبيمه‌گر درآن‌قيدمي‌شود.

شرايط ويژه‌ نيز،مخصوص‌ موارد خاصي‌ است كه‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذارتوافق‌مي‌شود(مانند بيمه‌بودن‌ يكي‌ازخطرهاي‌ استثناشده‌).

خطرهای استثنا شده‌ كدامند؟

خطرهايي‌ هستندكه‌ خسارت‌ ناشي‌ از آنها جزو تعهد بيمه‌گر نيست‌. اين‌ خطرها كه‌ استثناآت ‌ استاندارد ناميده‌ مي‌شوند، عبارتند از :
(1)خطر جنگ‌;
(2) خطر انرژي‌ هسته‌اي‌ و موادراديواكتيو;
و (3) خطر برخورد امواج‌ صوتی
سایر موارد استثنا بصورت موردی در متن هر قرارداد بصورت مکتوب اعلام می گردد.

بيمه‌ گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌ حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بيمه‌گر برساند؟

تا پنج ‌روز از تاريخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌ حادثه‌; قبل‌ از اينكه‌ آثار حادثه‌ از ميان‌ برود و بيمه‌گر بتواند كارشناس‌ خود را براي‌ ارزيابي‌ خسارت‌ و ميزان‌ تعهد خود اعزام‌ كند.

چه‌ زماني‌ خسارت‌ براي‌ بيمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقي‌ مي‌شود و بايد خسارت‌ را بپردازد؟

اگر چهار مورد زير براي‌ بيمه‌گر ثابت‌ شود، خسارت‌ را مي‌پردازد :

(1) خطر بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ بيفتد.
(2) بر اثر تحقق‌ خطر بيمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود.
(3)خسارت‌ وارده‌ مستقيم از خطر بيمه ‌ شده‌ ناشي‌ شود.
(4)اموال‌ خسارت‌ديده‌، همان‌ اموالي‌باشد كه‌بيمه‌شده‌ است ‌(بيمه‌گذار در هنگام‌ اعلام‌ خسارت‌بايد فهرست‌اموال‌خسارت‌ديده‌ و ميزان‌تقريبي‌خسارت‌ وارده‌را به‌بيمه‌گر اعلام‌ كند).

شركت‌ بيمه‌، خسارت‌ را چگونه‌ مي‌پردازد؟

شركت‌بیمه‌، خسارت‌را به‌پول‌نقد پرداخت‌می‌كند، مگر اينكه‌حق‌تعمير يا جایگزينی‌مورد بیمه‌در بیمه‌نامه‌پيش‌بينی شده‌ باشد. درآن‌ صورت‌ بيمه‌گر بايد در مدت‌متعارف‌، تعمير يا جايگزينی‌را انجام‌ دهد.

آيا بيمه‌گر، هزينه‌ پيشگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ ونجات‌ اموال‌ بيمه‌ شده‌ را مي‌پردازد؟

بله‌.

حتي‌ اگر تلاش‌ بيمه‌گذار هم‌ نتيجه‌‌بخش‌ نبوده‌ باشد. اگر اشياي‌‌بيمه‌‌شده‌ هم‌ در حين‌‌نجات‌ صدمه‌ ببينند، باز جبران‌ آن‌ خسارت‌ بر عهده‌‌بيمه‌گر است‌; البته‌ اين‌ گونه‌‌هزينه‌ها بايد درحد متعارف‌ باشد.

آيا بيمه‌گذار مي‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ برای يك‌ خطر به‌ نفع‌ خود نزد چند شركت‌ بيمه‌ به‌ قيمت‌ روز بيمه‌ كند؟

نه‌.

بيمه‌نبايد موجب‌سود و منفعت‌بيمه‌گذار شود. البته‌ بيمه‌مشترك‌ نزد چند شركت‌بيمه‌، به‌طوري‌ كه‌مجموع‌ارزش‌ بيمه‌شده‌ نزد همه‌ شركتها از ارزش‌ واقعي‌تجاوز نكند مجاز است‌.

اين‌ اصل‌ مخصوص‌ بيمه‌هاي‌ اموال‌ و مسؤوليت‌ است‌ و در بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ مي‌توان‌ چند بيمه‌نامه با سرمايه‌هاي‌ دلخواه‌، خريداري‌ كرد و از مزاياي‌ آنها بهره‌مند شد.

شركتهاي‌ بيمه‌، در فاصله‌ بين‌ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ و پرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق‌ بيمه‌هايي كه‌ ازمردم‌ دريافت‌ مي‌دارند، نگهداري‌ مي‌كنند؟

مؤسسه‌هاي‌ بيمه‌، از محل‌ جمع‌آوری‌حق‌بيمه‌ها، ذخايری‌را برنامه‌ريزی مي‌كنند كه‌ اين‌ ذخاير، خود منبع‌ عظيم‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌.

برابر قانون‌، اين‌ ذخاير، در بخشهاي‌ مختلف‌ اقتصادي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌شوند به‌ نحوي‌ كه‌ علاوه‌ بر تأمين‌ سود تضمين‌ شده‌ براي‌ بيمه‌گذاران ‌ به‌ سهولت‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ وجه‌ نقد است‌ و به‌ شكوفايي‌ اقتصاد نيز ياري‌ مي‌رساند.

پيامدهاي‌ ناگوار مالي‌ ناشي‌ از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌ بر ثروت‌ و داراييهاي‌ ملي‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ جبران‌ كرد؟

از مهمترين‌ آثار اقتصادي‌ بيمه‌، حفظ توان‌ مالي‌ بيمه‌گذار در خصوص‌ اموال‌ و تأسيسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ يا دولت‌ است‌ كه‌ جزئي‌ از ثروت‌ ملي‌ محسوب‌ مي‌شوند.

سرمايه‌گذار، چگونه‌ مي‌تواند باخيال‌ راحت‌ سرمايه‌گذاري‌ كند؟

سرمايه‌گذاري‌ها در مقابل‌ انواع‌ خطرها از طريق‌ بيمه‌ تضمين‌ مي‌شود و در صورت‌ بروز خسارت‌، شركت‌ بيمه‌ آن‌ را مي‌پردازد.

آيا قرارداد بيمه‌ وتغييرات‌ آن‌ مي‌تواند شفاهي‌ باشد؟

خير.

بيمه‌نامه‌ كه‌ سند قرارداد بيمه‌‌است‌ بايد كتبی‌باشد و هرگونه‌ تغيير در مفاد آن‌به‌درخواست‌ كتبي‌بيمه‌گذار وموافقت‌بيمه‌گر با صدور برگه‌اي‌ به‌نام‌ الحاقيه‌صورت‌ مي‌گيرد.

فرانشيز چيست‌؟

درصد يا مبلغي‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌ بر عهده‌ خود بيمه‌گذار.

وجود بيمه‌نامه‌ نبايد موجب‌ سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذار شود. بيمه‌گذار، همان‌‌طور كه‌ از اموال‌ خود مراقبت‌ مي‌كند بايد از اموال‌ بيمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌ به‌ عمل‌ آورد.

وجودفرانشيز موجب‌ مي‌شود كه‌ بيمه‌گذار در حفظ و نگهداري‌ موضوع‌ بيمه‌ جدي‌ باشد.

فرانشيز موجب‌ حذف‌ خسارتهاي‌ جزئي‌ مي‌شود كه‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزينه‌هاي‌ اداري‌ و عملياتي‌ بيمه‌گر كاهش‌ مي‌يابد.

استهلاك‌، بيمه‌ شدني‌ است‌ ؟

استهلاك‌ و كهنگي‌ براثر استفاده‌، بيمه‌شدني‌ نيست‌ و هنگام‌ پرداخت‌ خسارت‌، استهلاك‌ كسر مي‌شود.

زيرا ريسك‌ بيمه‌پذير بايد اتفاقي‌ و احتمالي‌ باشد در حالي‌ كه‌ استهلاك‌ امري‌ حتمي‌ و اجتناب‌ناپذير است‌.

برخي‌ از بيمه‌گذاران‌، قرارداد بيمه‌ براي‌ اموال‌خود رابراساس‌ ارزشهاي‌ مندرج‌ در دفاتر مالي‌خويش‌ تنظيم‌مي‌نمايند. بيشتر بيمه‌گذاراني‌ كه‌ ازميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌رضايت‌ ندارند، از اين‌ گروه‌هستند، علت‌ چيست‌ ؟

بيمه‌گذار براي‌ دريافت‌ خسارت‌ كامل‌، بايد اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ روز بيمه‌ كند.

در صورتي ‌كه‌ اين‌ دسته‌ از بيمه‌گذاران‌، اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ دفتري‌ منهاي‌ استهلاك‌ مالي‌ بيمه‌ مي‌كنند كه‌ معمولا كمتر از ارزش‌ واقعي‌ است‌ و طبق‌ ماده ‌10 قانون‌بيمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ ارزش ‌ بيمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

در ايران‌، كدامين‌ سازمان‌ يا دستگاه‌ از منافع‌ بيمه‌گذاران‌ و بيمه‌شدگان‌ حمايت‌ مي‌كند؟

بيمه‌ مركزي‌ ايران‌،

علاوه‌ بر نظارت‌، كنترل‌ و هدايت‌ امر بيمه‌ در كشور، وظيفه‌حفظ حقوق‌ بيمه‌گذاران‌و بيمه‌شوندگان‌ را نيز برعهده‌دارد.

اگر شخصي‌ بر اثر تصادف‌ با وسيله‌ نقليه‌ بدون‌ بيمه‌ نامه‌، مصدوم‌ يا فوت‌ شود يا اينكه‌ راننده‌ بعد از تصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترك‌ كند، آيا او يا بازماندگانش‌ مي‌توانند هزينه‌ يا غرامتي‌ دريافت‌ كنند؟

بله‌.

صندوق‌ مستقلي‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمين‌ خسارتهاي‌ بدني‌ در بيمه‌ مركزي‌ ايران ‌وجود دارد كه‌ وظيفه‌اش‌ پرداخت‌ غرامت‌ و هزينه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثي‌ است‌ كه‌ به‌ علت‌ بيمه‌ نبودن وسيله‌ نقليه‌ يا فرار كردن‌ يا ناشناخته‌ ماندن‌ مسؤول‌ حادثه‌، نمي‌توانند خسارت‌ خود را از شركتهاي‌ بيمه‌ دريافت‌ كنند.

مشكل‌ هزينه‌هاي‌ جراحي‌ و بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ حل‌ كرد؟

هزينه‌هاي‌ روز افزون‌ درماني‌، به‌ ويژه‌ هزينه‌هاي‌ جراحي‌ و بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌، يكي‌ از مشكلات‌ جدي‌ خانواده‌هاست‌.
اين‌ هزينه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ سرانه‌ معيني‌ مي‌توان‌ بيمه‌ كرد.

خانه‌ و اثاث‌ آن‌ را در مقابل‌ چه‌ خطرهايي‌ مي‌توان‌ بيمه‌ كرد؟

خانه‌ و اثاث‌ آن‌ را خطرهاي‌ مختلفي‌ تهديد مي‌كنند كه‌ همه‌ اين‌ خطرها قابل‌ بيمه‌ شدن‌ هستند،

مانند : آتش‌سوزي‌، انفجار، صاعقه‌، سيل‌، طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، تركيدگي‌ لوله‌آب‌، خرابيهاي‌ ناشي‌ از برف‌ و باران‌، شكست‌ يا تركيدگي‌ شيشه‌ و غيره‌.

در مقابل‌ ادعاي‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردي‌ مانند تركيدگي‌ لوله‌آب‌، ريزش‌ سقف‌ همسايه‌ طبقه‌ پايين‌ و... چگونه‌ مي‌توان‌ آسوده‌ خاطر شد؟

طبق‌ قانون‌ هركس‌ مال‌ غير را تلف‌ كند يا سبب‌ تلف‌ مال‌ غير شود، مسؤول‌ است و بايد خسارت‌ آن‌ را جبران‌ نمايد.

ازطريق‌ بيمه‌ مسؤوليت‌، خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ جبران‌ مي‌شود.

حادثه‌ چيست‌ و چه‌ خطرهايي‌ در بيمه‌ حوادث‌ بيمه‌ مي‌شوند؟

حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهاني‌ شديد كه‌ مستقيم بر اثر يك‌ نيروي‌ خارجي و بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ سبب‌ فوت‌، نقص‌ عضو يا صدمه‌ جسماني‌ وي‌ شود.

ترس‌ و وحشت‌، صدمه‌ محسوب‌ نمي‌شود و صدمات‌ عصبي‌ تنها اگر ناشي‌ از آسيبهاي‌ عضوی باشند، مشمول‌ بيمه‌ مي‌گردند.

امروزه‌، بيش‌ از هر زمان‌ ديگري‌، جاده‌ها پر رفت‌ و آمد شده‌اند و خطرها هم‌ بيشتر در كمين‌. چگونه‌ مي‌توان‌ با خاطري‌ آسوده‌ مسافرت‌ كرد؟

با خريد بيمه‌ حوادث‌ مسافرت‌.

بيمه‌ حوادث‌ بر چند نوع‌ است‌؟

بيمه‌ حوادث‌ انواع‌ مختلفي‌ دارد كه‌ برخي‌ از آنها به‌ شرح‌ زير است‌:

(1)تمام‌ اوقات‌
(2) ناشي‌ از كار
(3) زندگي‌خصوصي‌
(4)ورزشي‌
(5) رانندگي‌
(6) مسافرت‌ با هواپيما
(7) مسافرت‌ با هر نوع‌ وسيله‌ نقليه‌
(8) سرنشينان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌.

چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌‌سطح‌ زندگي‌‌مردم‌ را بالا برد و معيشت‌‌قشرهاي‌‌آسيب‌پذير را كه‌ بازوي‌‌توليدي‌‌جامعه‌ محسوب‌ مي‌شوند تأمين‌ كرد؟

پيشرفت‌ بيمه‌، موجب‌‌رفاه‌ و افزايش‌ سطح‌‌زندگي‌‌مردم‌ مي‌شود.

همچنين‌ آينده‌ قشرهاي ‌ آسيب‌پذير را از طريق‌ ارائه‌ تأمين‌ در مقابل‌ انواع‌ حوادث‌، از كار افتادگي‌، پيري‌، هزينه‌ ازدواج‌، پرداخت‌ هزينه‌ تحصيلي‌ فرزندان‌ و پرداخت‌ سرمايه‌ بيمه‌ عمر به‌ صورت‌ يكجا يا به‌ شكل ‌ مستمري‌ به‌ بيمه‌ شده‌ يا استفاده‌كنندگان‌ تضمين‌ مي‌كند.

تأمين‌ آينده‌ فرزندان‌ چگونه‌ ميسر است‌ ؟

انسان‌ هميشه‌ در انديشه‌ تأمين‌ معيشت‌ خانواده‌ خويش‌ پس‌ از مرگ‌ است‌. كساني‌ كه‌ براي‌ بازماندگان‌خود، اندوخته‌اي‌دارند، با خاطري‌ آسوده‌ زندگي ‌مي‌كنند اما آنها كه‌ ثروتي‌ ندارند نگران‌ آينده‌ فرزندان‌ خود هستند.

بيمه‌ عمر و حوادث‌ ، راه‌ حل‌ رفع‌ اين‌ نگراني‌ است‌.

با پرداخت‌ حق‌بيمه‌ معيني‌ كه‌ تنها درصدي‌ از درآمد انسان‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، مي‌توان‌ آينده‌ خانواده‌ را تأمين‌ كرد. استفاده‌كنندگاني ‌ كه‌ نام‌ آنها را بيمه‌گذار اعلام‌ كرده‌، بي‌درنگ‌ مي‌توانند بعد از فوت‌بيمه‌ شده‌، بي‌آنكه‌ نياز به‌ انحصار وراثت‌ باشد، سهم‌ خود را از شركت‌ بيمه‌ دريافت‌ دارند. زيرا سرمايه‌ بيمه‌ عمر، ماترك‌ محسوب‌ نمي‌شود و ماليات‌ بر ارث‌ نيز بدان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.

تفاوت‌ پس‌انداز نمودن‌ وجوه‌ اندك‌ در بانك‌ با خريد بيمه‌ عمر و حوادث‌ چيست‌ ؟

براساس‌ نظام‌ بانكداري‌ اسلامي‌ به‌ پس‌اندازهاي‌ مردم‌ نزد بانكها، تنها كارمزد تعلق‌ مي‌گيرد، در حالي‌ كه‌ در بيمه‌هاي‌ حوادث‌ و عمر، افزون‌ بر اينكه‌ بخش‌ عمده‌اي‌ از حق‌ بيمه‌ براي‌ بيمه‌گذار پس‌انداز مي‌شود، در صورت‌ وقوع‌حادثه‌، حيات‌ يا فوت‌ بيمه‌شده‌ (هركدام‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ باشد) كل‌ سرمايه‌ بيمه‌ نامه‌ به‌ خود بيمه‌گذار يا استفاده‌كنندگان‌ پرداخت‌ مي‌شود.

اين‌سرمايه‌در برخي‌موارد، چندين‌برابر حق‌بيمه‌های پرداختی است‌ و علاوه‌ برآن‌، بيمه‌گذار مي‌تواند از مزايای ديگری‌نظير دريافت‌ وام‌ هم‌ بهره‌مند شود.

بيمه‌ عمر چيست‌ و انواع‌ آن‌ كدام‌ است‌؟

بيمه‌ عمر از رشته‌هاي‌ مهم‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ است‌.

در قرارداد بيمه‌ عمر، شركت‌ بيمه‌ در ازاي‌ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ متعهد مي ‌شود كه‌ در صورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ يا زنده‌ ماندن‌ او، در زمان‌ معيني‌ سرمايه‌ بيمه‌ شده‌ را به‌ طور يكجا يا به‌ صورت‌ مستمري ‌ به‌ بيمه‌گذار يا شخص‌ ثالث‌ تعيين‌شده‌ از طرف‌ او بپردازد.

انواع‌ بيمه‌هاي‌ عمر هم‌ عبارتند از :

(1)بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ حيات‌ بيمه‌ شده‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌
(2) بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ به‌ صور مختلف‌
(3) بيمه‌هاي‌مختلط عمر كه‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌، در صورت‌ حيات‌ يا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌ مي‌شود.

يكي از مشكلات‌ دريافت‌وام و اعتبار از مؤسسه‌های‌مالي‌، علاوه‌ بر در رهن‌‌گذاشتن‌ اموال‌،معرفي‌ضامن‌‌معتبر است‌. پيدا كردن‌ ضامن‌، گاهي‌ امكان‌پذير نيست‌. بيمه‌ در اين‌گونه‌ موارد چه‌ نقشي‌مي‌تواند ايفا كند؟

در بيمه‌هاي‌ اعتباري‌ و بيمه‌هاي‌ تضميني‌، بيمه‌گر نقش‌ ضامن‌ را ايفا مي‌كند.

بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكار چيست‌؟

سازمانها و بانكها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خريد و احداث‌ مسكن‌ اموالي‌ را به‌ رهن ‌ يا وثيقه‌ مي‌گيرند ليكن‌ درصورت‌ فوت‌ وام‌ گيرنده‌ ممكن‌ است‌، بازماندگان ‌ وي‌ ازپرداخت‌ وام‌، عاجز باشند. تنها راه‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ بيمه‌ است‌.

باتوجه‌ به‌ بيمه‌عمر مانده‌بدهكار، هرگاه‌ وام‌ گيرنده‌ فوت‌كند، بازپرداخت‌ اقساط باقيمانده‌را شركت‌بيمه‌انجام‌ مي‌دهد و خانواده‌ وي‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌مي‌شود.

چند نوع‌ بيمه‌ براي‌ اتومبيل‌ وجود دارد؟

سه‌ نوع‌ :

بيمه‌بدنه‌،

بيمه‌ شخص‌ ثالث‌

و بيمه‌ حوادث‌سرنشين‌.

بيمه‌ بدنه‌، خسارتهاي‌ ناشي‌ از كدام‌ خطرها راجبران‌ مي‌كند؟

(1)آتش‌سوزي‌، انفجار و صاعقه‌.
(2) سرقت‌كلي‌ اتومبيل‌ و طبق‌ شرايط بيمه‌نامه‌، سرقت‌لوازم‌ اضافي‌ و غيره‌.
(3) واژگون‌شدن‌ و تصادف‌ وسيله‌ نقليه‌.
(4) هزينه‌ اياب‌ و ذهاب‌ ايامي‌ كه‌ اتوموبيل‌ براي‌ بازسازي‌ در تعميرگاه‌ است‌.

بيمه‌ مسؤوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث‌ چيست‌؟

هر كسي‌ ممكن‌ است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملي‌ يا خودداري‌ از انجام‌ عملي‌ موجب‌ زيان‌ اشخاص‌ ديگر شود و ملزم‌ به‌ جبران ‌ آن‌ باشد. استفاده‌ از اتومبيل‌ نيز ممكن‌ است‌ سبب‌ بروز خسارت ‌ و زيان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود.

با بيمه ‌مسؤوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث ‌بيمه‌گر جبران‌ چنين‌ خسارتهايي‌ را برعهده‌ مي‌گيرد.

بيمه‌ ديه‌ چيست‌؟

بيمه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌ بيمه‌ نامه‌ شخص‌ ثالث‌، صادر مي‌شود و بيمه‌ مستقلي‌ نيست‌. در اين‌ بيمه‌، مسؤوليت‌ راننده‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ در مقابل‌ اشخاصي‌ كه‌ بر اثر حوادث ناشي‌ از وسيله‌ نقليه‌ مذكور دچار آسيبهاي‌ جسماني‌، اعم‌ از فوت‌، نقص‌ عضو يا جرح‌ مي‌شوند، به‌ شرط آنكه‌ طبق‌ قانون‌ ديات‌، ديه‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ گيرد، تا حد مقرر مشمول‌ اين‌ بيمه‌ مي‌شود.

ملاك‌ تشخيص‌ مسؤول‌ حادثه‌، ميزان‌ ديه‌ و اشخاصي‌ كه‌ ديه‌ به‌ آنها تعلق‌ مي‌گيرد و همچنين‌ هزينه‌ معالجه‌، رأي‌ محاكم‌ ذي‌صلاح‌ است‌.

بيمه‌ حوادث‌ سرنشين‌ چيست‌ ؟

هر شخصي‌ كه‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشين‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌شده‌ باشد، اعم‌ از راننده‌ و ساير سرنشينان‌ و بر اثر حادثه‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌شده‌ جان‌ خود را از كف‌ بدهد يا مصدوم‌ و مجروح‌ شود، بيمه‌گر با توجه‌ به‌ شرايط بيمه‌ مبلغي‌ به‌ عنوان‌ غرامت‌ به‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ يا خود وي‌ پرداخت‌ خواهدكرد.

بيمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباري‌ است‌ يا اختياري‌؟ و ميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌ چقدر است‌؟

اجباری است.

قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسؤوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در ايران‌، كليه‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ را مسؤول‌ جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ و مالي‌ مي‌داند كه‌ بر اثر حوادث‌ وسايل‌ نقليه‌ يا محصولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث ‌ وارد مي‌شود.

بنابراين‌، دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ مزبور موظفند مسؤوليت‌ خود را بيمه‌ كنند. از آنجا كه‌ ميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌ از بابت‌ بيمه‌ نامه‌ اجباري ممكن‌ است‌ كافي‌ نباشد، مازاد بر آن‌ را شركتهاي‌ بيمه‌ به‌ صورت‌ اختياري‌ بيمه‌ مي‌كنند.

در حال‌ حاضر براساس ‌ بيمه‌نامه‌ اجباري‌ شخص‌ ثالث‌ حداكثر خسارت‌ مالي‌ قابل‌ جبران ‌2،000،000 ريال‌ و حداكثر خسارت‌ جاني‌ قابل‌ پرداخت ‌50،000،000ريال‌ است‌; مازاد بر آن‌، به‌صورت‌ اختياري‌بيمه‌ مي‌شود.

فايده‌ بيمه‌ اتكايي‌ چيست‌؟

هرگاه ‌تأسيسات‌ زيربنايي‌ كه‌ از محل‌ذخاير محدود ارزي‌ساخته‌ شده‌(مانند نيروگاهها، سدها و مجتمع‌هاي‌صنعتي‌) بر اثر حادثه‌اي‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت‌ وارده‌ تأمين‌ و نياز ارزي‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت ‌ كه‌ از شركتهاي‌ بيمه‌ اتكايي‌ خارجي‌ دريافت‌ مي‌گردد، تأمين‌ مي‌شود.

كارت‌ سبز چيست‌؟

كارت‌ سبز، بيمه‌ مسؤوليت‌ مدني‌ آن‌ دسته‌ از دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ است‌ كه‌ به‌ خارج‌ از كشور مسافرت‌ مي‌كنند و ممكن‌ است‌ در كشور مقصد يا در كشورهاي‌ در بين‌ راه‌، به‌ اشخاص‌ ثالث‌، خسارت‌ مالي‌ و جاني‌ وارد آورند.

در اين‌ صورت‌ دفتر كارت‌ سبز كشور محل‌ وقوع‌ حادثه‌، خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ مي‌كند، خسارت‌پرداختي‌، از كشور صادر كننده‌ كارت‌سبز، پس‌گرفته‌ خواهد شد.

به‌طور خلاصه‌ كارت‌ سبز، بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ بين‌المللي‌ است‌ و مركز دفتر بين‌المللي‌ كارت‌سبز در لندن‌،قرار دارد.