راهنمای مشتریان – فرم های پیشنهاد انواع بیمه نامه بیمه پارسیان

در این بخش از راهنمای مشتریان ، بیمه‌گذاران محترم و متقاضیان خدمات‌بیمه‌ای فرم های پیشنهاد بیمه‌ نامه را به تفکیک رشته بیمه‌ای می‌توانید دریافت نمایید. همچنین در زبانه های بعدی اطلاعات مفیدی همچون نشانی و شماره تماس شعب بیمه پارسیان در سراسر کشور قابل دسترس است.

برای دریافت پیشنهاد قیمت و صدور بیمه نامه اولین گام تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه مربوطه و ارسال آن برای بیمه گر می باشد. سپس بیمه گر مربوطه طبق اطلاعات فرم پیشنهاد بیمه نامه نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام می نماید و پس از تایید نهایی و انجام امور مالی مربوط به تسویه حساب مبلغ حق بیمه ، صدور نهایی صورت گرفته و تقدیم بیمه گذار می گردد. بازدید، نتیجه آزمایشهای مورد نیاز و مدارک تکمیلی قبل از صدور نهایی برای بیمه نامه هایی که به موارد مذکور نیاز دارند قبل از صدور نهایی انجام و تکمیل می شوند.

طبق قوانین بیمه مرکزی فرم پیشنهاد بیمه نامه می بایست توسط خود بیمه گذار متقاضی امضا، گردد.

راهنمای مشتریان

 • نمایندگی ظهیری سروری – کد ۵۰۳۶۸۳
  .
 • دفتر مرکزی ، شعب و مجتمع های بیمه ای در تهران
  .
 • شعب و مجتمع های بیمه‌ای در شهرستان‌ها
  .
 • واحد های پرداخت خسارت در تهران
  .
 • واحد های پرداخت خسارت در شهرستان
  .
 • شنبه تا پنج شنبه ۸:۰۰ صبح الی ۲۰:۰۰ بعدازظهر
  جمعه ها و روزهای تعطیل با هماهنگی تلفنی ۰۹۳۵۲۱۲۲۲۱۰
 • شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح الی ۱۶:۱۵ بعدازظهر
  پنج شنبه ۸ صبح الی ۱۳:۱۵ ظهر
 • شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح الی ۱۶ بعدازظهر
  پنج شنبه ۸ صبح الی ۱۲ ظهر
 • شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح الی ۱۶:۱۵ بعدازظهر (پذیرش تا ۱۵:۴۵ بعدازظهر)
  پنج شنبه ۸ صبح الی ۱۳:۱۵ ظهر (پذیرش تا ۱۱:۴۵ صبح)
 • شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح الی ۱۶ بعدازظهر (پذیرش تا ۱۵ بعدازظهر)
  پنج شنبه ۸ صبح الی ۱۲ ظهر (پذیرش تا ۱۱ صبح)

راهنمای مشتریان

بیمه،

افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت ‌تعاون‌ و کمک ‌به‌ همنوع‌ است.

طبق‌ فتوای‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) ، بیمه‌ عقدی‌ است ‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحیح.

طرفین‌ قرارداد عبارتند از :

۱. بیمه‌گذار که‌ خریدار بیمه‌ است‌.
۲. بیمه‌گر که‌ فروشنده‌ بیمه‌ است‌، یعنی‌ همان‌ شرکت‌ بیمه‌.

مورد بیمه ‌، موضوع‌ بیمه‌ یا بیمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ یک‌ مفهوم ‌است :

اموال‌، مسؤولیت‌ یا شخصی‌ است‌ که‌ تحت‌ پوشش ‌بیمه‌ای‌ قرار می‌گیرد.

کسانی‌ که‌ مالک‌ یا استفاده‌ کننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول ‌باشند یا قانونا مسئولیت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته‌باشند ، دارای‌ نفع‌ بیمه‌پذیر هستند و می‌توانند آن‌ را بیمه ‌کنند.

هرشخصی‌ در زندگی‌ روزمره‌ خود، ممکن‌ است‌ باحوادث‌ گوناگونی‌ مواجه‌ شود.

برخی‌‌از این‌‌حادثه‌ها، خوشایندند که‌‌به‌‌آنها شانس‌‌می‌گویند و بعضی‌‌ناخوشایند که‌ ضرروزیان‌ به‌‌دنبال‌ می‌آورند و ریسک‌‌خوانده‌ می‌شوند.

راههای‌گوناگونی‌برای‌ برخورد با ریسک‌ وجود دارد. برای‌ مثال‌،برخی‌ از آنها را می‌توان‌ حذف‌ کرد یا کاهش‌ داد; از بعضی‌ اجتناب‌ کرد یا خنثی‌ نمود یا اینکه‌ ریسک‌ را نگه‌ داشت‌. ولی‌ مهمترین‌ و مؤثرترین‌ روش‌ برای‌ مقابله‌ با ریسک‌، انتقال‌ آنها به‌ شرکتهای‌ بیمه‌ است‌.

با بیمه‌کردن‌ جان‌، مال‌ و مسئولیت‌ خویش‌ می‌توان‌ عواقب‌ زیانبار مالی‌ ریسک‌ را به‌ بیمه‌گر منتقل‌ کرد.

ارائه‌ اطلاعات‌ برای‌ ارزیابی‌ خطر، تعیین‌ حق‌ بیمه‌ و صدور بیمه‌ نامه‌ از وظایف بیمه‌گذار است‌.

در بیمه‌های‌ اشخاص‌، بیمه‌گذار باید علاوه‌ بر پیشنهاد بیمه‌، برای‌ بیمه‌شده‌ فرم‌ پرسشنامه‌ پزشکی‌ را نیز تکمیل‌ کند.

برای‌ بیمه‌های‌ اموال ‌ بیمه‌گذار باید در پیشنهاد بیمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را که‌ در تصمیم‌گیری‌ بیمه‌گر مؤثر است‌ قید کند.

البته‌ درصورت‌ ضرورت‌، بیمه‌گر می‌تواند از بیمه‌‌شده‌ معاینه‌‌پزشکی‌ به‌عمل‌ آورد و درمورد بیمه‌‌اموال‌ از گزارش‌‌کارشناسی‌بازدید اولیه‌‌استفاده‌ کند.

طبق‌ ماده‌ ۱۲ قانون‌ بیمه‌،

اگر ارائه‌ اطلاعات‌‌نادرست‌‌عمدی‌ باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌‌است‌ وخسارت‌ پرداخت‌‌نمی‌شود و حق‌‌بیمه‌های‌‌دریافتی‌ نیز قابل‌‌استرداد نیست‌.

در صورت‌ غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بیمه‌ دریافتی‌ به‌ حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود (قاعده نسبی).

طبق‌ ماده ‌۱۱ قانون ‌بیمه،

قرارداد باطل ‌است‌، خسارت ‌پرداخت ‌نمی‌شود و حق‌بیمه‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استرداد نیست‌.

اعتبار بیمه‌ نامه‌ از ساعتی‌که‌ در قرارداد قیدشده‌، آغاز می‌شود، به‌‌شرط آنکه‌‌بیمه‌گذار حق‌بیمه‌‌تعیین‌ شده‌‌را طبق‌شرایط مندرج در قرارداد پرداخت‌ کند.

اگر شرکت‌ بیمه‌ با پرداخت‌ اقساطی‌ حق‌بیمه‌ موافقت‌ نماید، اعتبار آن‌ با پرداخت‌ نخستین‌ قسط حق‌ بیمه‌ شروع‌ می‌شود و بیمه‌گر از زمان‌ اعتبار بیمه‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خطر بیمه‌شده‌ است‌. و در صورت شرایط پرداخت نقدی از زمان پرداخت کل حق بیمه.

حداکثر تعهد بیمه‌گر، خسارت‌‌وارده‌‌است‌ به‌‌شرط آنکه‌‌اموال‌ بیمه‌‌شده ‌ به‌‌ارزش‌ واقعی‌بیمه‌‌شده‌‌باشد و در روز حادثه‌‌نیز همان‌ ارزش‌ را داشته‌‌باشد.

به‌‌هرحال‌، تحت‌‌هیچ‌ شرایطی‌‌خسارت‌ پرداختی‌‌در طول‌ اعتبار قرارداد از رقم‌ بیمه‌شده‌ تجاوز نخواهد کرد.

به‌ موجب‌ ماده‌ ۱۰ قانون‌ بیمه‌،

هرگاه‌ بیمه‌گذار اموال‌ خود را به‌ کمتر از قیمت واقعی‌ بیمه‌ کند یا براثر افزایش‌‌قیمت‌ در روز حادثه‌‌سرمایه‌ بیمه‌‌شده‌ کمتر از ارزش واقعی‌‌باشد، خسارت‌ به‌‌نسبت‌ مبلغ‌‌بیمه‌شده‌به‌ ارزش‌واقعی‌پرداخت‌خواهد شد.

دربازار بیمه‌‌علاوه‌‌بر خریداران‌ بیمه‌(بیمه‌گذاران‌) و فروشندگان‌(شرکتهای‌ بیمه‌) گروهی‌‌هستند که‌‌واسطه‌‌تلقی‌ می‌شوند. این‌ گروه‌ عامل‌‌ارتباط بین‌‌بیمه‌گر و بیمه‌گذار هستند که‌‌عبارتند از:

نمایندگان‌ و دلالان‌رسمی‌(کارگزاران‌).

نمایندگان‌، نماینده‌ شرکت‌ بیمه‌ تلقی‌ می‌شوند و به‌ حساب‌ شرکتی‌ که‌ نماینده‌ آن‌ هستند فعالیت‌ می‌کنند. ولی‌ دلالان‌ می‌توانند با تمام‌ شرکتهای ‌بیمه‌ همکاری‌ داشته‌ باشند. تأیید صلاحیت‌ دلالان‌ رسمی‌ با بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ است‌ و پس‌ از این‌ تأیید است‌ که‌ پروانه‌ دلالی‌ صادر می‌شود.

شرکتهای‌ بیمه‌ نیز پس‌ از تأیید بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ برای‌ نمایندگان‌ خود گواهینامه‌ فعالیت‌ صادر می‌کنند.

سه‌ نوع‌ :

(۱) شرایط عمومی
(۲) شرایط خصوصی‌
(۳)شرایط ویژه

شرایط عمومی، شرایطی‌است‌ که‌برای‌تمام بیمه‌گذاران‌ یک‌رشته‌یکسان‌ است‌ و در پشت‌ بیمه‌نامه‌ چاپ‌می‌شود (مانند شرایط عمومی‌ بیمه‌آتش‌سوزی‌، شرایط عمومی‌بیمه‌بدنه‌اتوموبیل‌ و…).

شرایط خصوصی‌، مخصوص‌یک‌ بیمه‌گذار معین‌است و مشخصات‌بیمه‌گذار، موضوع‌بیمه‌، حق‌بیمه‌،خطرهای‌بیمه‌شده‌،مدت‌ قرارداد(شروع‌ وخاتمه‌) و میزان‌تعهدبیمه‌گر درآن‌قیدمی‌شود.

شرایط ویژه‌ نیز،مخصوص‌ موارد خاصی‌ است که‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذارتوافق‌می‌شود(مانند بیمه‌بودن‌ یکی‌ازخطرهای‌ استثناشده‌).

خطرهایی‌ هستندکه‌ خسارت‌ ناشی‌ از آنها جزو تعهد بیمه‌گر نیست‌. این‌ خطرها که‌ استثناآت ‌ استاندارد نامیده‌ می‌شوند، عبارتند از :
(۱)خطر جنگ‌;
(۲) خطر انرژی‌ هسته‌ای‌ و موادرادیواکتیو;
و (۳) خطر برخورد امواج‌ صوتی
سایر موارد استثنا بصورت موردی در متن هر قرارداد بصورت مکتوب اعلام می گردد.

تا پنج ‌روز از تاریخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌ حادثه‌; قبل‌ از اینکه‌ آثار حادثه‌ از میان‌ برود و بیمه‌گر بتواند کارشناس‌ خود را برای‌ ارزیابی‌ خسارت‌ و میزان‌ تعهد خود اعزام‌ کند.

اگر چهار مورد زیر برای‌ بیمه‌گر ثابت‌ شود، خسارت‌ را می‌پردازد :

(۱) خطر بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ بیفتد.
(۲) بر اثر تحقق‌ خطر بیمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود.
(۳)خسارت‌ وارده‌ مستقیم از خطر بیمه ‌ شده‌ ناشی‌ شود.
(۴)اموال‌ خسارت‌دیده‌، همان‌ اموالی‌باشد که‌بیمه‌شده‌ است ‌(بیمه‌گذار در هنگام‌ اعلام‌ خسارت‌باید فهرست‌اموال‌خسارت‌دیده‌ و میزان‌تقریبی‌خسارت‌ وارده‌را به‌بیمه‌گر اعلام‌ کند).

شرکت‌بیمه‌، خسارت‌را به‌پول‌نقد پرداخت‌می‌کند، مگر اینکه‌حق‌تعمیر یا جایگزینی‌مورد بیمه‌در بیمه‌نامه‌پیش‌بینی شده‌ باشد. درآن‌ صورت‌ بیمه‌گر باید در مدت‌متعارف‌، تعمیر یا جایگزینی‌را انجام‌ دهد.

بله‌.

حتی‌ اگر تلاش‌ بیمه‌گذار هم‌ نتیجه‌‌بخش‌ نبوده‌ باشد. اگر اشیای‌‌بیمه‌‌شده‌ هم‌ در حین‌‌نجات‌ صدمه‌ ببینند، باز جبران‌ آن‌ خسارت‌ بر عهده‌‌بیمه‌گر است‌; البته‌ این‌ گونه‌‌هزینه‌ها باید درحد متعارف‌ باشد.

نه‌.

بیمه‌نباید موجب‌سود و منفعت‌بیمه‌گذار شود. البته‌ بیمه‌مشترک‌ نزد چند شرکت‌بیمه‌، به‌طوری‌ که‌مجموع‌ارزش‌ بیمه‌شده‌ نزد همه‌ شرکتها از ارزش‌ واقعی‌تجاوز نکند مجاز است‌.

این‌ اصل‌ مخصوص‌ بیمه‌های‌ اموال‌ و مسؤولیت‌ است‌ و در بیمه‌های‌ اشخاص‌ می‌توان‌ چند بیمه‌نامه با سرمایه‌های‌ دلخواه‌، خریداری‌ کرد و از مزایای‌ آنها بهره‌مند شد.

مؤسسه‌های‌ بیمه‌، از محل‌ جمع‌آوری‌حق‌بیمه‌ها، ذخایری‌را برنامه‌ریزی می‌کنند که‌ این‌ ذخایر، خود منبع‌ عظیم‌ سرمایه‌گذاری‌ است‌.

برابر قانون‌، این‌ ذخایر، در بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌شوند به‌ نحوی‌ که‌ علاوه‌ بر تأمین‌ سود تضمین‌ شده‌ برای‌ بیمه‌گذاران ‌ به‌ سهولت‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ وجه‌ نقد است‌ و به‌ شکوفایی‌ اقتصاد نیز یاری‌ می‌رساند.

از مهمترین‌ آثار اقتصادی‌ بیمه‌، حفظ توان‌ مالی‌ بیمه‌گذار در خصوص‌ اموال‌ و تأسیسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ یا دولت‌ است‌ که‌ جزئی‌ از ثروت‌ ملی‌ محسوب‌ می‌شوند.

سرمایه‌گذاری‌ها در مقابل‌ انواع‌ خطرها از طریق‌ بیمه‌ تضمین‌ می‌شود و در صورت‌ بروز خسارت‌، شرکت‌ بیمه‌ آن‌ را می‌پردازد.

خیر.

بیمه‌نامه‌ که‌ سند قرارداد بیمه‌‌است‌ باید کتبی‌باشد و هرگونه‌ تغییر در مفاد آن‌به‌درخواست‌ کتبی‌بیمه‌گذار وموافقت‌بیمه‌گر با صدور برگه‌ای‌ به‌نام‌ الحاقیه‌صورت‌ می‌گیرد.

درصد یا مبلغی‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌ بر عهده‌ خود بیمه‌گذار.

وجود بیمه‌نامه‌ نباید موجب‌ سهل‌انگاری‌ بیمه‌گذار شود. بیمه‌گذار، همان‌‌طور که‌ از اموال‌ خود مراقبت‌ می‌کند باید از اموال‌ بیمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌ به‌ عمل‌ آورد.

وجودفرانشیز موجب‌ می‌شود که‌ بیمه‌گذار در حفظ و نگهداری‌ موضوع‌ بیمه‌ جدی‌ باشد.

فرانشیز موجب‌ حذف‌ خسارتهای‌ جزئی‌ می‌شود که‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزینه‌های‌ اداری‌ و عملیاتی‌ بیمه‌گر کاهش‌ می‌یابد.

استهلاک‌ و کهنگی‌ براثر استفاده‌، بیمه‌شدنی‌ نیست‌ و هنگام‌ پرداخت‌ خسارت‌، استهلاک‌ کسر می‌شود.

زیرا ریسک‌ بیمه‌پذیر باید اتفاقی‌ و احتمالی‌ باشد در حالی‌ که‌ استهلاک‌ امری‌ حتمی‌ و اجتناب‌ناپذیر است‌.

بیمه‌گذار برای‌ دریافت‌ خسارت‌ کامل‌، باید اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ روز بیمه‌ کند.

در صورتی ‌که‌ این‌ دسته‌ از بیمه‌گذاران‌، اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ دفتری‌ منهای‌ استهلاک‌ مالی‌ بیمه‌ می‌کنند که‌ معمولا کمتر از ارزش‌ واقعی‌ است‌ و طبق‌ ماده ‌۱۰ قانون‌بیمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ ارزش ‌ بیمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌،

علاوه‌ بر نظارت‌، کنترل‌ و هدایت‌ امر بیمه‌ در کشور، وظیفه‌حفظ حقوق‌ بیمه‌گذاران‌و بیمه‌شوندگان‌ را نیز برعهده‌دارد.

بله‌.

صندوق‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمین‌ خسارتهای‌ بدنی‌ در بیمه‌ مرکزی‌ ایران ‌وجود دارد که‌ وظیفه‌اش‌ پرداخت‌ غرامت‌ و هزینه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثی‌ است‌ که‌ به‌ علت‌ بیمه‌ نبودن وسیله‌ نقلیه‌ یا فرار کردن‌ یا ناشناخته‌ ماندن‌ مسؤول‌ حادثه‌، نمی‌توانند خسارت‌ خود را از شرکتهای‌ بیمه‌ دریافت‌ کنند.
هزینه‌های‌ روز افزون‌ درمانی‌، به‌ ویژه‌ هزینه‌های‌ جراحی‌ و بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌، یکی‌ از مشکلات‌ جدی‌ خانواده‌هاست‌.
این‌ هزینه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سرانه‌ معینی‌ می‌توان‌ بیمه‌ کرد.

خانه‌ و اثاث‌ آن‌ را خطرهای‌ مختلفی‌ تهدید می‌کنند که‌ همه‌ این‌ خطرها قابل‌ بیمه‌ شدن‌ هستند،

مانند : آتش‌سوزی‌، انفجار، صاعقه‌، سیل‌، طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، ترکیدگی‌ لوله‌آب‌، خرابیهای‌ ناشی‌ از برف‌ و باران‌، شکست‌ یا ترکیدگی‌ شیشه‌ و غیره‌.

طبق‌ قانون‌ هرکس‌ مال‌ غیر را تلف‌ کند یا سبب‌ تلف‌ مال‌ غیر شود، مسؤول‌ است و باید خسارت‌ آن‌ را جبران‌ نماید.

ازطریق‌ بیمه‌ مسؤولیت‌، خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ جبران‌ می‌شود.

حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهانی‌ شدید که‌ مستقیم بر اثر یک‌ نیروی‌ خارجی و بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ سبب‌ فوت‌، نقص‌ عضو یا صدمه‌ جسمانی‌ وی‌ شود.

ترس‌ و وحشت‌، صدمه‌ محسوب‌ نمی‌شود و صدمات‌ عصبی‌ تنها اگر ناشی‌ از آسیبهای‌ عضوی باشند، مشمول‌ بیمه‌ می‌گردند.

با خرید بیمه‌ حوادث‌ مسافرت‌.

بیمه‌ حوادث‌ انواع‌ مختلفی‌ دارد که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیر است‌:

(۱)تمام‌ اوقات‌
(۲) ناشی‌ از کار
(۳) زندگی‌خصوصی‌
(۴)ورزشی‌
(۵) رانندگی‌
(۶) مسافرت‌ با هواپیما
(۷) مسافرت‌ با هر نوع‌ وسیله‌ نقلیه‌
(۸) سرنشینان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌.

پیشرفت‌ بیمه‌، موجب‌‌رفاه‌ و افزایش‌ سطح‌‌زندگی‌‌مردم‌ می‌شود.

همچنین‌ آینده‌ قشرهای ‌ آسیب‌پذیر را از طریق‌ ارائه‌ تأمین‌ در مقابل‌ انواع‌ حوادث‌، از کار افتادگی‌، پیری‌، هزینه‌ ازدواج‌، پرداخت‌ هزینه‌ تحصیلی‌ فرزندان‌ و پرداخت‌ سرمایه‌ بیمه‌ عمر به‌ صورت‌ یکجا یا به‌ شکل ‌ مستمری‌ به‌ بیمه‌ شده‌ یا استفاده‌کنندگان‌ تضمین‌ می‌کند.

انسان‌ همیشه‌ در اندیشه‌ تأمین‌ معیشت‌ خانواده‌ خویش‌ پس‌ از مرگ‌ است‌. کسانی‌ که‌ برای‌ بازماندگان‌خود، اندوخته‌ای‌دارند، با خاطری‌ آسوده‌ زندگی ‌می‌کنند اما آنها که‌ ثروتی‌ ندارند نگران‌ آینده‌ فرزندان‌ خود هستند.

بیمه‌ عمر و حوادث‌ ، راه‌ حل‌ رفع‌ این‌ نگرانی‌ است‌.

با پرداخت‌ حق‌بیمه‌ معینی‌ که‌ تنها درصدی‌ از درآمد انسان‌ را تشکیل‌ می‌دهد، می‌توان‌ آینده‌ خانواده‌ را تأمین‌ کرد. استفاده‌کنندگانی ‌ که‌ نام‌ آنها را بیمه‌گذار اعلام‌ کرده‌، بی‌درنگ‌ می‌توانند بعد از فوت‌بیمه‌ شده‌، بی‌آنکه‌ نیاز به‌ انحصار وراثت‌ باشد، سهم‌ خود را از شرکت‌ بیمه‌ دریافت‌ دارند. زیرا سرمایه‌ بیمه‌ عمر، ماترک‌ محسوب‌ نمی‌شود و مالیات‌ بر ارث‌ نیز بدان‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

براساس‌ نظام‌ بانکداری‌ اسلامی‌ به‌ پس‌اندازهای‌ مردم‌ نزد بانکها، تنها کارمزد تعلق‌ می‌گیرد، در حالی‌ که‌ در بیمه‌های‌ حوادث‌ و عمر، افزون‌ بر اینکه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از حق‌ بیمه‌ برای‌ بیمه‌گذار پس‌انداز می‌شود، در صورت‌ وقوع‌حادثه‌، حیات‌ یا فوت‌ بیمه‌شده‌ (هرکدام‌ که‌ بیمه‌ شده‌ باشد) کل‌ سرمایه‌ بیمه‌ نامه‌ به‌ خود بیمه‌گذار یا استفاده‌کنندگان‌ پرداخت‌ می‌شود.

این‌سرمایه‌در برخی‌موارد، چندین‌برابر حق‌بیمه‌های پرداختی است‌ و علاوه‌ برآن‌، بیمه‌گذار می‌تواند از مزایای دیگری‌نظیر دریافت‌ وام‌ هم‌ بهره‌مند شود.

بیمه‌ عمر از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌ است‌.

در قرارداد بیمه‌ عمر، شرکت‌ بیمه‌ در ازای‌ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ متعهد می ‌شود که‌ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ یا زنده‌ ماندن‌ او، در زمان‌ معینی‌ سرمایه‌ بیمه‌ شده‌ را به‌ طور یکجا یا به‌ صورت‌ مستمری ‌ به‌ بیمه‌گذار یا شخص‌ ثالث‌ تعیین‌شده‌ از طرف‌ او بپردازد.

انواع‌ بیمه‌های‌ عمر هم‌ عبارتند از :

(۱)بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ حیات‌ بیمه‌ شده‌ به‌ اشکال‌ مختلف‌
(۲) بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ به‌ صور مختلف‌
(۳) بیمه‌های‌مختلط عمر که‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌، در صورت‌ حیات‌ یا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌ می‌شود.

در بیمه‌های‌ اعتباری‌ و بیمه‌های‌ تضمینی‌، بیمه‌گر نقش‌ ضامن‌ را ایفا می‌کند.

سازمانها و بانکها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خرید و احداث‌ مسکن‌ اموالی‌ را به‌ رهن ‌ یا وثیقه‌ می‌گیرند لیکن‌ درصورت‌ فوت‌ وام‌ گیرنده‌ ممکن‌ است‌، بازماندگان ‌ وی‌ ازپرداخت‌ وام‌، عاجز باشند. تنها راه‌ حل‌ این‌ مشکل‌ بیمه‌ است‌.

باتوجه‌ به‌ بیمه‌عمر مانده‌بدهکار، هرگاه‌ وام‌ گیرنده‌ فوت‌کند، بازپرداخت‌ اقساط باقیمانده‌را شرکت‌بیمه‌انجام‌ می‌دهد و خانواده‌ وی‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌می‌شود.

سه‌ نوع‌ :

بیمه‌بدنه‌،

بیمه‌ شخص‌ ثالث‌

و بیمه‌ حوادث‌سرنشین‌.

(۱)آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌.
(۲) سرقت‌کلی‌ اتومبیل‌ و طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌، سرقت‌لوازم‌ اضافی‌ و غیره‌.
(۳) واژگون‌شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌.
(۴) هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌ که‌ اتوموبیل‌ برای‌ بازسازی‌ در تعمیرگاه‌ است‌.

هر کسی‌ ممکن‌ است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملی‌ یا خودداری‌ از انجام‌ عملی‌ موجب‌ زیان‌ اشخاص‌ دیگر شود و ملزم‌ به‌ جبران ‌ آن‌ باشد. استفاده‌ از اتومبیل‌ نیز ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز خسارت ‌ و زیان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود.

با بیمه ‌مسؤولیت‌ مدنی‌ شخص‌ ثالث ‌بیمه‌گر جبران‌ چنین‌ خسارتهایی‌ را برعهده‌ می‌گیرد.

بیمه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ همراه‌ بیمه‌ نامه‌ شخص‌ ثالث‌، صادر می‌شود و بیمه‌ مستقلی‌ نیست‌. در این‌ بیمه‌، مسؤولیت‌ راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ در مقابل‌ اشخاصی‌ که‌ بر اثر حوادث ناشی‌ از وسیله‌ نقلیه‌ مذکور دچار آسیبهای‌ جسمانی‌، اعم‌ از فوت‌، نقص‌ عضو یا جرح‌ می‌شوند، به‌ شرط آنکه‌ طبق‌ قانون‌ دیات‌، دیه‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ گیرد، تا حد مقرر مشمول‌ این‌ بیمه‌ می‌شود.

ملاک‌ تشخیص‌ مسؤول‌ حادثه‌، میزان‌ دیه‌ و اشخاصی‌ که‌ دیه‌ به‌ آنها تعلق‌ می‌گیرد و همچنین‌ هزینه‌ معالجه‌، رأی‌ محاکم‌ ذی‌صلاح‌ است‌.

هر شخصی‌ که‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشین‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌ باشد، اعم‌ از راننده‌ و سایر سرنشینان‌ و بر اثر حادثه‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌ جان‌ خود را از کف‌ بدهد یا مصدوم‌ و مجروح‌ شود، بیمه‌گر با توجه‌ به‌ شرایط بیمه‌ مبلغی‌ به‌ عنوان‌ غرامت‌ به‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ یا خود وی‌ پرداخت‌ خواهدکرد.

اجباری است.

قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در ایران‌، کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ را مسؤول‌ جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی‌ می‌داند که‌ بر اثر حوادث‌ وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث ‌ وارد می‌شود.

بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ مزبور موظفند مسؤولیت‌ خود را بیمه‌ کنند. از آنجا که‌ میزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ از بابت‌ بیمه‌ نامه‌ اجباری ممکن‌ است‌ کافی‌ نباشد، مازاد بر آن‌ را شرکتهای‌ بیمه‌ به‌ صورت‌ اختیاری‌ بیمه‌ می‌کنند.

در حال‌ حاضر براساس ‌ بیمه‌نامه‌ اجباری‌ شخص‌ ثالث‌ حداکثر خسارت‌ مالی‌ قابل‌ جبران ‌۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال‌ و حداکثر خسارت‌ جانی‌ قابل‌ پرداخت ‌۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال‌ است‌; مازاد بر آن‌، به‌صورت‌ اختیاری‌بیمه‌ می‌شود.

هرگاه ‌تأسیسات‌ زیربنایی‌ که‌ از محل‌ذخایر محدود ارزی‌ساخته‌ شده‌(مانند نیروگاهها، سدها و مجتمع‌های‌صنعتی‌) بر اثر حادثه‌ای‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت‌ وارده‌ تأمین‌ و نیاز ارزی‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت ‌ که‌ از شرکتهای‌ بیمه‌ اتکایی‌ خارجی‌ دریافت‌ می‌گردد، تأمین‌ می‌شود.

کارت‌ سبز، بیمه‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ آن‌ دسته‌ از دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ است‌ که‌ به‌ خارج‌ از کشور مسافرت‌ می‌کنند و ممکن‌ است‌ در کشور مقصد یا در کشورهای‌ در بین‌ راه‌، به‌ اشخاص‌ ثالث‌، خسارت‌ مالی‌ و جانی‌ وارد آورند.

در این‌ صورت‌ دفتر کارت‌ سبز کشور محل‌ وقوع‌ حادثه‌، خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ می‌کند، خسارت‌پرداختی‌، از کشور صادر کننده‌ کارت‌سبز، پس‌گرفته‌ خواهد شد.

به‌طور خلاصه‌ کارت‌ سبز، بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ بین‌المللی‌ است‌ و مرکز دفتر بین‌المللی‌ کارت‌سبز در لندن‌،قرار دارد.

راهنمای مشتریان – اطلاعات شعب بیمه پارسیان – فرم پیشنهاد