" />بیمه مسئولیت - شرکت بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری ، کد 503683
  • بیمه های مسئولیت پارسیان

    بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

بیمه های مسئولیت

بیمه مسئولیت . روزانه حوادث بيشماري در اطراف ما رخ مي‌دهد.
و طبق قانون، هر شخصي كه باعث ايجاد خسارت (جاني و مالي) براي افراد ديگر شود مسئول جبران آن است.
اگر چنين شرايطي پيش آيد و شما در موقعيتي قرار گيريد كه مسئول يك حادثه شناخته شويد داشتن يك بيمه نامه مناسب (بیمه مسئولیت) مي تواند پوشش كافي را براي شما فراهم سازد.
شركت بيمه پارسيان با ارائه‌ انواع بیمه های مسئولیت اين‌ امكان را براي شما فراهم مي‌سازد.
بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

چرا بیمه مسئولیت ؟ چرا شركت بيمه پارسيان؟

در هر زمينه اي كه فعاليت مي كنيد داشتن بیمه مسئولیت براي شما الزامي است.
براي اينكه ممكن است، مسئول خسارت يا آسيبي كه به ديگران و اموالشان وارد شده است شناخته شويد.
مناسب‌ترين راه براي جبران چنين خسارتهايي بیمه های مسئولیت است.
كه با پرداخت مبلغي اندك توسط اقشار گوناگون جامعه، آرامش را براي آن‌ها فراهم مي‌آورد. اين بيمه نامه از شما و كسب و كارتان در مقابل هرگونه ادعاي خسارت ناشي از حوادث غير عمدي كه باعث آسيب به افراد و اموال آنها مي شود، حمايت مي كند.

انواع بیمه های مسئولیت

تنوع بیمه های مسئولیت بسيار زياد است اما مي توان آنها را به پنج دسته كلي تقسيم بندي كرد كه عبارتند از:
6- بیمه مسئولیت مدني ناشي از اجراي قرارداد .

بیمه مسئولیت كارفرما در قبال كاركنان

كاركنان در حين‌ انجام كار در معرض خطر يا خطرات بسياري قرار دارند كه بسياري از آنها اجتناب‌ ناپذير مي‌باشند.
در صورت وقوع حادثه ناشي از كار و فعاليت كه منجر به هزينه پزشكي، نقص عضو و يا فوت كاركنان (اعم از استخدامي، قراردادي، روزمزد و…) شود، در بسياري از موارد كارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت، پرداخت ديه خواهد بود.
شما می‌توانيد با خريد بیمه‌نامه مسئولیت كارفرما در قبال‌ كاركنان هزينه‌ها را جبران نمايد.
بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

تفاوت بیمه تامین اجتماعی و بیمه مسئولیت

برخي از كارفرمايان بر اين‌باورند كه‌با داشتن بيمه تامين‌ اجتماعي براي كاركنان، از خريد بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت بي‌نياز خواهند شد.

نكته قابل توجه اين است كه پوشش‌هاي اين دو بيمه‌ نامه كاملاً متفاوت مي‌باشند.

بدين معنا كه سازمان تامين اجتماعي تعهدي در قبال پرداخت خساراتي كه مسئول آن كارفرما باشد، نداشته و يا اگر خسارات مذكور را جبران نمايد طبق ماده 66 قانون تامين اجتماعي، نسبت به بازيافت آن از كارفرما اقدام مي‌نمايد، در حاليكه در بيمه مسئوليت كارفرما اين مورد تحت پوشش مي باشد.

به‌ عبارت‌ ديگر چنانچه‌ كارگري دچار نقص‌ عضو يا فوت‌ گردد، بيمه تامين اجتماعي صرفا مستمري پرداخت‌ نموده و تعهدي‌ در قبال ديه‌ فوت يا نقص‌ عضو نخواهد داشت.

در حاليكه بیمه مسئولیت متعهد پرداخت ديات مذكور مي‌باشد.

انواع اين بيمه نامه عبارتند از :

• بیمه مسئولیت مدني کارفرما در قبال کارکنان (غير ساختماني)
• بیمه مسئولیت مدني كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث (ساختماني)

همراه بيمه نامه‌هاي مذكور بيمه‌گذار مي‌تواند جبران‌ خسارت جاني‌ و مالي وارد به‌ اشخاص‌ ثالث مانند همسايگان، افراد عبوري و سايرين را نيز درخواست نمايد.

يكي از مزاياي بيمه نامه هاي مسئوليت بي نام بودن آنهاست.

همچنين شما مي توانيد با پرداخت مبلغي اندك پوشش پرداخت ديه بدون نياز به راي دادگاه را نيز درخواست نمايد.

همچنين در صورتيكه بيمه گذار مايل باشد بيمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفيف مي گردد.

بيمه مسئوليت حرفه ای

هر فرد به تبع شغل و حرفه‌ خود ممكن است خسارت جاني‌ و يا مالی به افراد مرتبط با حرفه‌ خود وارد نمايد.
بیمه های مسئولیت حرفه‌ای ضامن جبران خسارات ناشی از شغل‌ و حرفه افراد به ديگران است.
تهیه این بیمه نامه برای هر کسی در هر شغلی ضروری است.
بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

انواع اين بيمه نامه عبارتند از :

بيمه مسئوليت حرفه ای پزشكان و پيراپزشكان

در اين بيمه نامه خسارات ناشی از مسئوليت مدنی حرفه ای پزشكان و پيراپزشكان در قبال افراد تحت معالجه كه به علت خطا و اشتباه و يا قصور غير عمدی در انجام امور درمانی يا پزشكی دچار صدمات جسمی و يا روانی گرديده و يا فوت شده اند، تحت پوشش قرار می‌گيرد.

بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسين طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان

در اين بيمه نامه خسارت جانی و مالی وارد به كارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئوليت حرفه ای مهندسين طراح،‌ محاسب و ناظر كه داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهر سازی باشند،‌ در حيطه فعاليت ساختمان سازی جبران می‌گردد. در اين بيمه نامه تحت شرايط خاص خسارت وارد به كاركنان و اموال كارفرما نيز پوشش خواهد داشت.

بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسين طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان

در اين بيمه نامه خسارت جانی و مالی وارد به كارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئوليت حرفه ای مهندسين طراح،‌ محاسب و ناظر كه دارای پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازی باشند،‌ در حيطه فعاليت ساختمان سازی جبران می‌گردد.

در اين بيمه نامه تحت شرايط خاص خسارت وارد به كاركنان و اموال كارفرما نيز پوشش خواهد داشت.

بيمه مسئوليت حرفه‌ای مديران مهدهای كودك

در صورت وقوع حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، كه ناشی از مسئوليت مدير مهدکودک باشد، خسارت وارده، از طريق اين بيمه‌نامه جبران خواهد شد. مدير مهد كودك می‌تواند با پرداخت حق بيمه اضافی، مسئوليت مربيان در قبال كودكان تحت مراقبت را نيز تحت پوشش قرار دهد. بديهی است مسئوليت مدنی مدير مهد كودك در قبال پرسنل تحت عنوان بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان پوشش داده خواهد شد. همراه بيمه نامه‌های مذكور بيمه گذار می‌تواند جبران خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث مانند همسايگان، افراد عبوری و سايرين را نيز درخواست نمايد.
يكی از مزايای بيمه نامه‌های مسئوليت بی‌نام بودن آنهاست.
همچنين شما می‌توانيد با پرداخت مبلغی اندك پوشش پرداخت ديه بدون نياز به رای دادگاه را نيز درخواست نمايد.
علاوه بر این در صورتيكه بيمه گذار مايل باشد بيمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفيف می‌گردد.

بيمه مسئوليت مدنی مديران مجموعه‌های ورزشی در قبال ورزشكاران و مراجعين

شركت بيمه در اين بيمه نامه متعهد می‌گردد كه خسارات جانی وارد به مراجعه كنندگان در محدوده مجموعه ورزشی كه ناشی از مسئوليت مديران مجموعه ورزشی باشد، را جبران نمايد.
خسارات وارد به تماشاگران نيز می‌تواند تحت پوشش اين بيمه نامه قرار گيرد.
لازم به ذكر است خسارت ناشی از حوادث ورزشي تحت پوشش نمی‌باشد.

بيمه مسئوليت مدنی مديران واحدهاي اقامتي در قبال مراجعين

اين بيمه نامه خسارات جانی وارده به مسافران و ميهمانان هتل يا واحد اقامتی ناشی از مسئوليت مدير هتل يا واحد اقامتی را جبران خواهد نمود.
البته پوشش خسارت مالی نيز تحت شرايطی قابل ارائه می‌باشد.

بيمه مسئوليت مدنی مديران اردو و تورهای گردشگری

چنانچه برای افراد شركت كننده در تورهای سياحتی و زيارتی، حادثه‌ای رخ دهد و اين حادثه ناشی از تقصير يا سهل‌انگاری مدير يا مسئول تور باشد، اين بيمه نامه خسارات جانی وارد به زيان ديده را جبران می‌نمايد. در اين نوع بيمه نامه تنها خسارت جانی تحت پوشش بوده و خسارات مالی فاقد پوشش است.

بيمه مسئوليت حرفه ای مديران استخر در قبال استفاده كنندگان

اين بيمه نامه خسارات جانی وارد به استفاده كنندگان كه ناشی از مسئوليت مدير استخر باشد را جبران می‌نمايد.
همچنين مدير استخر می‌تواند پوشش مسئوليت ناجيان غريق در قبال شناگران را نيز خريداری نمايد.
بديهي است مسئوليت مديران استخر در قبال كاركنان با تهيه پوشش بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان بيمه می‌شود.

بيمه مسئوليت مدنی مديران مراكز آموزشی

اين بيمه‌ نامه خسارت جانی وارد به دانشجويان، دانش‌پذيران و ساير افرادی که تحت هر عنوانی در موسسه آموزشی ثبت‌نام نموده اند، در صورت احراز مسئوليت مدير مركز آموزشی، جبران خواهد نمود.

بيمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعه كنندگان

اين بيمه نامه خسارات جانی وارد به استفاده كنندگان از امكانات شهربازی را كه ناشی از مسئوليت مدیر شهربازی باشد را تحت پوشش قرار می دهد. به شرط رعايت كليه استانداردهای مربوط به تاسيسات و وسايل بازی موجود در شهربازی و وجود برنامه های مدون و علمی بازديدهای دوره ای.

بيمه مسئوليت مدنی حرفه ای مسئول فني بيمارستان ، درمانگاه ها و كلينيك ها

در صورت احراز مسئوليت مدير يا مديران فنی بيمارستانها، درمانگاه ها ، كلينيك ها در خصوص خسارت ناشی از فوت، نقص عضو شركت بيمه تا سقف تعهدات بيمه نامه جبران كننده خسارات مذكور خواهد بود.

بيمه مسئوليت مدنی شركت‌های نصب / تست سيستم گازسوز خودرو

شركت هايی كه با مجوز‌های مراجع ذيصلاح اقدام به نصب يا تست سيستم‌های گازسوز اعم از CNG و يا LPG می‌نمايند، می‌توانند خسارات جانی و مالی وارد به استفاده كنندگان خودرو و اشخاص ثالث را كه ناشی از مسئوليت آن شركت باشد، تحت پوشش بيمه در آورند.

بيمه مسئوليت مدنی حرفه‌ای مسئول فنی داروخانه

اين بيمه نامه جبران كننده خسارات ناشی از قصور مسئول فنی داروخانه در ازای اشتباه و خطای سهوی وی در ارائه خدمات دارويی به مشتريان تا سقف تعهدات بيمه نامه خواهد بود.
اين بيمه نامه خسارات ناشی از فوت، نقص عضو را پس از احراز مسئوليت فرد جبران می‌كند.

بيمه مسئوليت مدنی مديران تعميرگاه‌های خودرو در قبال مراجعين

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص مراجعه‌كننده به تعميرگاه و خودروهای آنها در زمان تعمير كه ناشی از آتش سوزی ، انفجار، سرقت كلی، شكست شيشه ، سقوط از وسايل بالابرنده و يا تست خودرو باشد، در صورت احراز مسئوليت مدير تعميرگاه توسط اين بيمه نامه جبران خواهد شد.
بديهي است خسارت تا سقف تعهدات بيمه نامه و به ميزان قصور مدير تعميرگاه جبران می‌شود.

بيمه مسئوليت مدنی مدیران پاركينگ های عمومی در قبال مراجعين

اين بيمه نامه خسارت جانی وارده به مراجعه كنندگان به پاركينگ‌های عمومی و يا خسارت مالی وارده به خودروها را ناشی از خطر سرقت كلی و يا آتش سوزی در محوطه پاركينگ باشد مشروط به احراز مسئوليت مدير پاركينگ طبق رای مراجع قضايی و تا سقف تعهدات بيمه نامه جبران می‌نمايد.

بيمه مسئولیت توليدكنندگان كالا

به موجب اين بيمه‌ نامه شركت بيمه متعهد می‌شود خسارات جانی يا مالی وارد به مصرف‌كنندگان و اشخاص ثالث را كه ناشی از كيفيت نامطلوب كالای توليدی و عرضه شده توسط توليد‌كننده است، جبران نمايد.
در اين بيمه نامه خسارات وارد به خود كالا تحت پوشش نمی‌باشد.
اين بيمه نامه مخصوص توليدكنندگان كالا بوده و محصولات غذايي، شيميايي، دارويي‌ و بهداشتي تحت پوشش نمی‌باشند.
بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل

براساس ماده 388 اصلاحي قانون تجارت متصدي حمل و نقل به استناد بارنامه هاي صادره در قبال ارسال كنندگان ويا صاحبان كالا مسئول بوده و هرگونه خسارت بوجود آمده به عهده آنها مي باشد.
با خريد اين بيمه نامه متصديان حمل‌و‌نقل می‌توانند مسئوليت خود را در قبال صاحبان‌كالا و ارسال‌كنندگان تحت پوشش قرار دهند.
خسارت وارده به بار در بیمه های باربری و مسئولیت متصدی حمل‌و‌نقل در اين بيمه‌نامه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

بیمه مسئولیت عمومي

براساس ماده 616 قانون مجازات اسلامي در صورتيكه فردي بواسطه بي احتياطي ، بي مبالاتي، عدم مهارت كافي باعث فوت،‌ نقص عضو و يا خسارت مالي به شخص ديگر گردد، محكوم به جبران خسارت خواهد بود. بر همين اساس در مواردي كه امكان اسيب رساندن به اشخاص ثالث ( به غير از كاركنان و افراد مرتبط با حرفه يا فعاليت كارفرما ) در حين انجام كار وجود داشته باشد، بیمه مسئولیت عمومي اين خسارات را جبران خواهد نمود.
بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

انواع بيمه هايي كه دراين دسته صادر مي گردد عبارتند از :

بیمه مسئولیت مدني نصابان تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث

در بيمه نامه خسارات جاني‌و‌مالي وارد به‌اشخاص ثالث ناشي از نصب، نگهداري‌و يا مالكيت انواع تابلو ، درصورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار تا سقف تعهدات بيمه‌نامه جبران خواهد شد.

بيمه مسئوليت مدني دارندگان ماشين آلات راهسازي، کشاورزي و ساختماني

دارندگان ماشين آلات راهسازي، ساختماني و صنعتي مي توانند خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث كه ناشي از مسئوليت آنها باشد را با اين بيمه نامه جبران نمايند. بديهي است رانندگان اين ماشين الات بايد داراي گواهينامه متناسب با وسيله نقليه داشته باشند و خسارت تنها در محدوده فعاليت مشخص شده تحت پوشش است.
به دليل اينكه اينگونه ماشين‌الات چون داراي پلاك شهرباني نيستند اجازه تردد در مكانهاي خارج از پروژه را ندارد.

 بیمه مسئولیت جامع شهرداري در قبال شهروندان

اين بيمه نامه جبران خسارت جاني و مالي وارد به شهروندان كه ناشي از قصور يا سهل انگاري شهردار يا كاركنان شهرداري باشد را پوشش مي دهد. در نظر داشته باشيد بافت شهري، تعداد خانوار، نوع تعهدات و آمار خسارتهاي گذشته در تعيين حق بيمه موثر مي باشد.

بیمه مسئولیت مدني ناشي از آتش سوزي

اين بيمه نامه در صورت خريد بيمه نامه آتش سوزي صادر مي گردد و در آن خسارات مالي و جاني وارد به همسايگان ناشي از آتش سوزي و خطرات تحت پوشش در بيمه نامه مذكور تحت پوشش مي باشد. لازم به ذكر است چنانچه در بيمه نامه آتش سوزي پوشش تركيدگي لوله آب خريداري شده باشد و بيمه گذارا خواهان اين پوشش در بيمه نامه مسئوليت نيز باشدقبل از صدور اين بيمه نامه شركت بيمه پارسيان از محل مورد نظر و همسايگان بازديد به عمل خواهد آورد.

بیمه مسئولیت جايگاه سوخت در قبال مراجعين

عبارتست از بيمه مسئوليت مدني بيمه‌گذار در قبال مراجعه‌كنندگان به جايگاه سوخت.
بدين معنا كه چنانچه در  نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي بيمه‌گذار خسارتي به افراد مورد اشاره وارد آيد و بيمه‌گذار براساس راي مراجع قضايي مسئول جبران خسارت شناخته گردد بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار مطابق باشرايط  و مفاد بيمه‌نامه،‌حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

بیمه مسئولیت مدني مسئول فني معدن

عبارتست از بيمه مسئوليت مدني و حرفه‌اي بيمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث.

بدين‌ معنا كه چنانچه در  نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي بيمه‌گذارخسارتي به افراد مورد اشاره وارد آيد و بيمه‌گذار براساس راي مراجع قضايي مسئول جبران خسارت شناخته گردد بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار مطابق باشرايط  و مفاد بيمه‌نامه،‌حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

بیمه مسئولیت مدني مدير ساختمان در قبال مالكان، ساكنين و اشخاص ثالث

عبارتست از بيمه مسئوليت مدني و حرفه‌اي بيمه‌گذار در قبال مالكان، ساكنين و اشخاص ثالث.
بدين‌ معنا كه چنانچه در  نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي مدير ساختمان پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار مطابق باشرايط  و مفاد بيمه‌نامه،‌حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.
بیمه مسئولیت مدنی پروژه ساختمان باغ موزه دفاع مقدس قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروریبیمه مسئولیت مدنی پروژه ساختمان باغ موزه دفاع مقدس قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری
بیمه مخزن آب تهران درکه - بیمه مسئولیت مدنی پارسیان - ظهیری سرورینمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان
بیمه مسئولیت مدنی بوستان کوثر قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروریبیمه مسئولیت مدنی بوستان کوثر قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری
بیمه مسئولیت ساختمان مدیریت شعب بانک سپه خوزستان - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروریبیمه مسئولیت ساختمان مدیریت شعب بانک سپه خوزستان - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری

 

دنیا دنیا آرامش

 بیمه پارسیان

نمایندگی ظهیری

تماس : 09352122210

بیمه های مسئولیت

پوشش حداکثری با بیمه پارسیان