" />بیمه درمان - شرکت بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری ، شماره کد 503683
  • بیمه درمان پارسیان - گروهی و مسافرین خارج از کشور

    بیمه درمان - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

بیمه درمان پارسیان

بدون شک جسم و جان و سلامتي هر انسان ارزشمندترين دارايي او است. اما هيچ تضميني مبني بر تامين سلامت انسان در آينده وجود ندارد. از آنجائيكه افزايش روز افزون هزينه هاي درمان همواره يکي از نگراني هاي جدي افراد بوده، لذا جهت آمادگي انسانها در مواجهه با مشكلات اقتصادي كه در اثر بيماري هاي گوناگون اتفاق مي افتد مي بايد تدابير مناسبي در نظر گرفت. يكي از اين راه‌ها تامين پوشش بیمه درمان پارسیان مي باشد.
دنیا دنیا آرامش – بیمه پارسیان
بیمه درمان - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

چرا بیمه درمان ؟ چرا بيمه پارسيان؟

به هنگام بروز بيماري، نگراني از دست دادن سلامت بيمار به اندازه كافي براي خود بيمار واطرافيان وي آزاردهنده است.
از طرف ديگر تامين هزينه‌هاي بستري و اعمال جراحي در بيمارستان‌ها، فشار مالي فراواني را به آنان وارد مي‌نمايد. شركت بيمه پارسيان ضمن آگاهي از نگراني بيمه شدگان با ارائه پوشش بيمه درمان تلاش نموده تا حداقل، دغدغه هزينه هاي درمان را از دوش بيماران و خانواده هاي ايشان بردارد. بيمه پارسيان در حال حاضر و در سراسر كشور با بيش از 991 مركز درماني شامل بيمارستان ها، كلينيك ها و مراكز تصوير برداري قرارداد همكاري داشته و بيمه شدگان با ارائه معرفينامه از شركت بيمه پارسيان مي توانند از خدمات اين مراكز بهره مند شوند.

چرا بیمه پارسیان؟

بديهي است بيمه شدگان در انتخاب هر يك از بيمارستانهاي كشور آزاد بوده و مي توانند مستقيماً به هر بيمارستاني كه تمايل دارند، مراجعه كرده و پس از تسويه حساب و پرداخت هزينه هاي درماني خود، مدارك پزشكي و صورت حسابهاي مربوطه را به شركت بيمه پارسيان تحويل داده، و هزينه هاي درماني پرداخت شده را طبق شرايط بيمه نامه دريافت دارند.

دوره انتظار بیمه درمان

مدت زماني است كه درآن بيمه گر متعهد به جبران خسارت بيمه شده نخواهد بود.
اين مدت در قراردادهاي بیمه درمان و جهت:
تعهد زايمان براي گروههاي زير 250 نفر 9 ماه و جهت گروههاي 250 نفرالي 1000 نفر 6 ماه خواهد بود ،
همچنين دوره انتظار جهت بيماريهاي ذيل و براي گروههاي زير 1000 نفر به مدت 3 ماه خواهد بود.
بیماریها:
(نازائي ، كاتاراكت ، استرابيسم ، پوليپ و انحراف بيني ، سينوزيت ، لوزه ، جراحي قلب باز ، بيماريهاي مزمن كليه ، ديسك ستون فقرات ، پروستات ، واريكوسل ، ميو مكتومي و هيستركتومي ، سيستوسل ، ركتوسل، آنتروسل ،ليزيك ،تعويض مفصل ، پيوند قرنيه ،كاشت حلزون ، واريس ، هزينه هاي درماني ناشي از حوادث مربوط به ادامه معالجاتي كه حادثه قبل از تاريخ شروع اولين پوشش بیمه درمان براي بيمه شده اتفاق افتاده باشد .)

نکته قابل توجه:

دوره انتظار بیمه درمان جهت گروههاي بالاي 1000 نفر حذف و صرفًا بيمه شدگان جديد در اين گروه مشمول دوره انتظار خواهند بود .

بيمه درمان گروهی یا بیمه تکمیلی

بيمه درمان گروهی یا بیمه تکمیلی: فراهم‌سازي سلامتي كاركنان و خانواده‌هاي آنان و نيز تامين آرامش ايشان در هنگام بروز بيماری، موضوعي است كه هر سازمان پيشرو آن را بر خود فرض مي‌داند.

برهمين مبنا است كه سازمان‌ها تلاش‌ مي‌كنند با تامين‌ پوشش‌ هاي درماني براي‌ كاركنان‌ خود، آرامش‌ خاطر را براي آنان‌ فراهم سازند.
سازمان‌ها بر اساس قانون، موظفند پوشش درمانی صندوق‌هاي بازنشستگي را براي كاركنان خود فراهم نمايند.
اما جبران هزينه هاي درمان توسط اين صندوق‌ها كافي نمي‌باشد.
زيرا آنها طبق تعرفه‌هاي خود اقدام به جبران هزينه‌هاي درمان مي‌كنند. بنابراين به منظور جبران مابه‌ التفاوت هزينه درمان تا سقف هزينه‌هاي درمانی به صورت آزاد، طرح بيمه درمان تکميلی یا درمان گروهی از سوي شركت بيمه پارسيان ارائه شده است.
بیمه درمان - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

بيمه پارسيان

ضمن آرزوي زندگي توام با سلامتي و به‌ دور از بيماري‌ها و حوادث، با فراهم‌سازي پوشش‌هاي درمان تكميلی و درمان گروهی براي كاركنان موسسات و سازمان‌ها در سراسر كشور، بر اين اميد است كه بتواند آرامش را در لحظه‌هاي دشوار بيماري به آنان و خانواده‌هايشان هديه نمايد.

هم‌چنين با ارائه تخفيفات گروهي به سازمان‌هاي با تعداد كاركنان بيش از 1000 نفر، اين شركت تلاش نموده تا استفاده از قراردادهاي درمان تكميلی و درمان گروهی را براي اين سازمان‌ها مقرون به صرفه‌تر سازد.

بيمه پارسيان

در قبال قرارداد بيمه درمان تكميلی و درمان گروهی با سازمان‌ها، تامين موارد زير را براي افراد تحت پوشش اين قرارداد تعهد مي‌نمايد:

جبران هزينه‌هاي درمان به شرط بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود (با بيش از 6 ساعت بستري)،ديسك ستون فقرات،شيمي درماني به شرط بستري بيمه شده، راديوتراپي،گامانايف آنژيوگرافي قلب و انواع سنگ‌شكن.
جبران هزينه‌هاي جراحي مغز و اعصاب مركزي و نخاع (به استثناء ديسك ستون فقرات)،گامانايف، قلب، پيوند كليه، مغز و استخوان و پيوند ريه و كبد حداكثر تا دو برابر تعهد بيمارستاني.

هزينه‌هاي زايمان طبيعي و سزارين.

جبران هزينه‌هاي سونوگرافي، ماموگرافي، انواع‌اسكن‌‌و‌ سي‌تي‌اسكن، انواع آندوسكوپي، ام‌ آر‌ آي، اكوكارديوگرافي، استرس‌اكو،‌ دانسيتومتري.
جبران هزينه‌هاي مربوط به تست ورزش،‌تست آلرژي،‌ تست تنفسي، نوار عضله، نوار مغز، نوار عصب و نوار مثانه، آنژيوگرافي چشم، شنوايي سنجي، بينايي سنجي و هولتر مانيتورينگ قلب.
اعمال‌مجاز سرپايي‌شامل: شكستگي‌ها، گچ‌گيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون، ليپوم، تخليه‌كيست، ليزر درماني‌و بيوپسي.

سایر موارد تحت پوشش بیمه درمان گروهی یا درمان تکمیلی پارسیان

جبران هزينه‌هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم به ميزان 3 ديوپتر و بيشتر براي هر چشم.

هزينه آمبولانس (داخل‌و بين‌شهري) و ساير فوريت‌هاي پزشكي در صورتيكه نهايتاً منجر به‌بستري‌شدن بيمه شده در بيمارستان‌گردد.
جبران هزينه‌هاي خدمات آزمايشگاهي شامل آزمايشهاي تشخيص‌پزشكي،‌ پاتولوژي يا آسيب‌شناسي و ژنتيك‌پزشكي،‌ انواع راديوگرافي، نوار قلب‌و فيزيوتراپي.
جبران هزينه هاي نازائي و ناباروري شامل اعمال جراحي مرتبط، IUI،‌GIFT،‌ZIFT ،‌ITSC‌، ميكرو اينجكشن و IVF.
جبران هزينه هاي مربوط به خريد عينك طبي و لنز تماسي طبي.
جبران هزينه هاي مربوط به خريد سمعك.
جبران هزينه‌هاي مربوط به دندانپزشكي شامل‌خدمات(‌كشيدن،‌ پركردن، جرم‌گيري، بروساژ، ترميم، درمان‌ريشه و روكش)
جبران هزينه‌هاي مربوط به دارو و ويزيت‌(‌مازاد بر سهم بيمه‌گر اول)و خدمات‌اورژانس در موارد غيربستري .
جبران هزينه هاي مربوط به اعضاي طبيعي بدن (جهت گروههاي بالاي 1000 نفر).

بيمه درمان مسافرين خارج از كشور ( بیمه درمان مسافرتی )

شركت بيمه پارسيان به منظور آرامش خاطر هموطناني كه قصد سفر به خارج از كشور را دارند با استفاده از شبكه بين‌المللي امدادرسان بيمه‌نامه مسافرين خارج از كشور را با پوشش هاي مناسب براي شما ارائه مي‌كند. بیمه نامه درمان مسافرتی پارسیان به استفاده‌كنندگان از آن امكان مي‌دهد تا با خيالي آسوده مراحل مختلف سفر خود را به انجام رسانده و در ارتباط با حوادثي كه ممكن است در طول سفر پيش آيد و پوشش‌هاي معمول داخل كشور پاسخگوي آنها نيستند نگراني نداشته باشند. اهميت اين بيمه‌نامه آن جا بيشتر مي‌شود كه در برخي از كشورها از جمله كشورهاي حوزه شينگن، برخورداري از اين بيمه‌نامه براي مسافرت به آنها اجباري است.
بیمه درمان - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

حق بیمه و زمان اثر بیمه درمان مسافرتی پارسیان

حق بيمه بيمه‌نامه درمان مسافرين خارج از كشور، بر اساس مدت و مقصد سفر و سن بيمه شده تعيين مي‌گردد.

استفاده از خدمات بیمه درمان مسافرتی پارسیان از زمان ورود فرد به كشور مقصد به شرح مندرج در بيمه نامه امكان پذير خواهد بود و در صورت نياز به استفاده از خدمات آن در خارج از كشور كافي است تا با شماره تلفن مندرج در بيمه نامه تماس حاصل نموده و نام، شماره بيمه‌نامه و شماره گذرنامه خود را اعلام نماييد.

شما با خريد بيمه نامه درمان مسافرتی بيمه پارسيان تحت پوشش موارد ذيل خواهيد بود:

پرداخت هزينه‌هاي درماني شامل هزينه‌هاي بستري در بيمارستان، جراحي، معاينات پزشكي و دارو، ناشي از حوادث و بيماري‌هايي که در طول مسافرت بروز نمايد تا سقف مندرج در بيمه‌نامه
پرداخت هزينه‌هاي فوريت‌هاي دندانپزشکي شامل معالجه دندان‌درد،‌ درمان عفونت و كشيدن دندان.
پذيرش و انتقال پزشکي به نزديکترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشکي.
پرداخت هزينه‌هاي دعاوي حقوقي ناشي از حوادث رانندگي تا سقف مندرج در بيمه نامه

سایر موارد تحت پوشش بیمه درمان مسافرتی پارسیان

پرداخت هزينه هاي حمل و نقل ، اقامت در هتل و غذا به شرط ارائه نسخه اصلي صورتحساب هاي مربوطه در صورت تاخير در حركت وسيله نقليه مورد استفاده شما
پرداخت كمك هزينه خريد ملزومات اساسي تا مبلغ مندرج در بيمه نامه در صورت تاخير در ورود بار همراه مسافر
پرداخت هزينه‌هاي ناشي از مفقودي بار،‌ علاوه بر خسارتي كه حامل ملزم به پرداخت آن است
پرداخت كمك هزينه تهيه گذرنامه ، گواهي‌نامه رانندگي در صورت مفقودي آنها
بازگرداندن اعضاي خانواده به كشور در صورت بروز حادثه براي بيمه شده
كمك هزينه سفر اضطراري يكي از اعضاي خانواده براي همراهي بيمار
بازگرداندن جسد متوفي (بيمه شده) به ايران در صورت فوت بيمه‌شده در طول مسافرت.
برخورداري از تخفيفات ويژه جهت خريد گروهي بيمه‌شدگان با مقصد يكسان

 

دنیا دنیا آرامش

 بیمه پارسیان

نمایندگی ظهیری

تماس : 09352122210

بیمه های درمان

پوشش حداکثری با بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت مدنی پروژه ساختمان باغ موزه دفاع مقدس قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروریبیمه مسئولیت مدنی پروژه ساختمان باغ موزه دفاع مقدس قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری
کسب نماد اعتماد الکترونیکی توسط نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیانکسب نماد اعتماد الکترونیکی توسط نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان
طرح تخفیف 80 درصد بیمه بدنه بهار تا بهار بیمه پارسیان نمایندگی ظهیریطرح تخفیف 80 درصد بیمه بدنه بهار تا بهار بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری
بیمه مخزن آب تهران درکه - بیمه مسئولیت مدنی پارسیان - ظهیری سرورینمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان
بخشیدگی جریمه دیرکرد بیم شخص ثالث - بیمه پارسیان ظهیریبخشیدگی جریمه دیرکرد بیم شخص ثالث - بیمه پارسیان ظهیری
بیمه مسئولیت مدنی بوستان کوثر قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروریبیمه مسئولیت مدنی بوستان کوثر قم - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری
ماده 66 قانون تامین اجتماعی - کلوز ده بیمه مسئولیت کارفرما - بیمه پارسیان ظهیریماده 66 قانون تامین اجتماعی - کلوز ده بیمه مسئولیت کارفرما - بیمه پارسیان ظهیری
تخفیف زمستانه بیمه آتش سوزی - نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیانتخفیف زمستانه بیمه آتش سوزی - نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان
رتبه نخست بیمه پارسیان در ارزیابی انفورماتیک شرکت های خصوصی صنعت بیمه کشوربیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری