بیمه‌پارسیان بسته‌های مهربانی را در میان دانش‌آموزان مناطق زلزله‌زده کرمانشاه توزیع کرد.

در مهرماه سال‌جاری با آغاز سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸، بسته‌های حمایتی‌نوشت‌افزار شرکت بیمه‌پارسیان در مدارس‌مناطق زلزله‌زده کرمانشاه‌ توزیع‌شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه‌پارسیان، در راستای ایفای نقش مسوولیت اجتماعی و با هدف ارتقای سطح آموزشی و انگیزشی دانش‌آموزان مناطق زلزله‌زده در سال جدید تحصیلی، مسوولان بیمه‌پارسیان با حضور در مدارس مناطق زلزله‌زده و محروم کرمانشاه، بسته‌های نوشت افزار اختصاصی مقاطع مختلف تحصیلی را توزیع کردند.

بیمه‌پارسیان بسته‌های مهربانی را در میان دانش‌آموزان مناطق زلزله‌زده کرمانشاه توزیع کرد.

قبلا نیز بیمه‌پارسیان دو دستگاه مدرسه در دو روستای زلزله‌زده کرمانشاه برای دانش‌آموزان محروم از تحصیل افتتاح و ملزومات‌آنان‌را فراهم‌کرده‌بود.