• بیمه های مسئولیت مدنی شرکت بیمه پارسیان

    بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

بیمه های مسئولیت شرکت بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت مدنی . روزانه حوادث بیشماری در اطراف ما رخ می‌دهد.
و طبق قانون، هر شخصی که باعث ایجاد خسارت (جانی و مالی) برای افراد دیگر شود مسئول جبران آن است.
اگر چنین شرایطی پیش آید و شما در موقعیتی قرار گیرید که مسئول یک حادثه شناخته شوید داشتن یک بیمه نامه مناسب (بیمه مسئولیت) می تواند پوشش کافی را برای شما فراهم سازد.
شرکت بیمه پارسیان با ارائه‌ انواع بیمه های مسئولیت این‌ امکان را برای شما فراهم می‌سازد.
بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

چرا بیمه مسئولیت ؟ چرا شرکت بیمه پارسیان؟

در هر زمینه ای که فعالیت می کنید داشتن بیمه مسئولیت برای شما الزامی است.
برای اینکه ممکن است، مسئول خسارت یا آسیبی که به دیگران و اموالشان وارد شده است شناخته شوید.
مناسب‌ترین راه برای جبران چنین خسارتهایی بیمه های مسئولیت است.
که با پرداخت مبلغی اندک توسط اقشار گوناگون جامعه، آرامش را برای آن‌ها فراهم می‌آورد. این بیمه نامه از شما و کسب و کارتان در مقابل هرگونه ادعای خسارت ناشی از حوادث غیر عمدی که باعث آسیب به افراد و اموال آنها می شود، حمایت می کند.

انواع بیمه های مسئولیت

تنوع بیمه های مسئولیت بسیار زیاد است اما می توان آنها را به پنج دسته کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از:
۶- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای قرارداد .

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

کارکنان در حین‌ انجام کار در معرض خطر یا خطرات بسیاری قرار دارند که بسیاری از آنها اجتناب‌ ناپذیر می‌باشند.
در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و فعالیت که منجر به هزینه پزشکی، نقص عضو و یا فوت کارکنان (اعم از استخدامی، قراردادی، روزمزد و…) شود، در بسیاری از موارد کارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت، پرداخت دیه خواهد بود.
شما می‌توانید با خرید بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال‌ کارکنان هزینه‌ها را جبران نماید.
بیمه مسئولیت مدنی - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

استعلام قیمت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان (ساختمانی و غیرساختمانی) و خرید آنلاین اینترنتی

تفاوت بیمه تامین اجتماعی و بیمه مسئولیت

برخی از کارفرمایان بر این‌باورند که‌با داشتن بیمه تامین‌ اجتماعی برای کارکنان، از خرید بیمه‌نامه‌های مسئولیت بی‌نیاز خواهند شد.

نکته قابل توجه این است که پوشش‌های این دو بیمه‌ نامه کاملاً متفاوت می‌باشند.

بدین معنا که سازمان تامین اجتماعی تعهدی در قبال پرداخت خساراتی که مسئول آن کارفرما باشد، نداشته و یا اگر خسارات مذکور را جبران نماید طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، نسبت به بازیافت آن از کارفرما اقدام می‌نماید، در حالیکه در بیمه مسئولیت کارفرما این مورد تحت پوشش می باشد.

به‌ عبارت‌ دیگر چنانچه‌ کارگری دچار نقص‌ عضو یا فوت‌ گردد، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت‌ نموده و تعهدی‌ در قبال دیه‌ فوت یا نقص‌ عضو نخواهد داشت.

در حالیکه بیمه مسئولیت متعهد پرداخت دیات مذکور می‌باشد.

انواع این بیمه نامه عبارتند از :

• بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (غیر ساختمانی)
• بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث (ساختمانی)

همراه بیمه نامه‌های مذکور بیمه‌گذار می‌تواند جبران‌ خسارت جانی‌ و مالی وارد به‌ اشخاص‌ ثالث مانند همسایگان، افراد عبوری و سایرین را نیز درخواست نماید.

یکی از مزایای بیمه نامه های مسئولیت بی نام بودن آنهاست.

همچنین شما می توانید با پرداخت مبلغی اندک پوشش پرداخت دیه بدون نیاز به رای دادگاه را نیز درخواست نماید.

همچنین در صورتیکه بیمه گذار مایل باشد بیمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفیف می گردد.

بیمه مسئولیت حرفه ای

هر فرد به تبع شغل و حرفه‌ خود ممکن است خسارت جانی‌ و یا مالی به افراد مرتبط با حرفه‌ خود وارد نماید.
بیمه های مسئولیت حرفه‌ای ضامن جبران خسارات ناشی از شغل‌ و حرفه افراد به دیگران است.
تهیه این بیمه نامه برای هر کسی در هر شغلی ضروری است.
بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

انواع این بیمه نامه عبارتند از :

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

در این بیمه نامه خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان در قبال افراد تحت معالجه که به علت خطا و اشتباه و یا قصور غیر عمدی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی و یا روانی گردیده و یا فوت شده اند، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان

در این بیمه نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح،‌ محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی باشند،‌ در حیطه فعالیت ساختمان سازی جبران می‌گردد. در این بیمه نامه تحت شرایط خاص خسارت وارد به کارکنان و اموال کارفرما نیز پوشش خواهد داشت.

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان

در این بیمه نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح،‌ محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند،‌ در حیطه فعالیت ساختمان سازی جبران می‌گردد.

در این بیمه نامه تحت شرایط خاص خسارت وارد به کارکنان و اموال کارفرما نیز پوشش خواهد داشت.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران مهدهای کودک

در صورت وقوع حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، که ناشی از مسئولیت مدیر مهدکودک باشد، خسارت وارده، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد. مدیر مهد کودک می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مربیان در قبال کودکان تحت مراقبت را نیز تحت پوشش قرار دهد. بدیهی است مسئولیت مدنی مدیر مهد کودک در قبال پرسنل تحت عنوان بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پوشش داده خواهد شد. همراه بیمه نامه‌های مذکور بیمه گذار می‌تواند جبران خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث مانند همسایگان، افراد عبوری و سایرین را نیز درخواست نماید.
یکی از مزایای بیمه نامه‌های مسئولیت بی‌نام بودن آنهاست.
همچنین شما می‌توانید با پرداخت مبلغی اندک پوشش پرداخت دیه بدون نیاز به رای دادگاه را نیز درخواست نماید.
علاوه بر این در صورتیکه بیمه گذار مایل باشد بیمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفیف می‌گردد.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه‌های ورزشی در قبال ورزشکاران و مراجعین

شرکت بیمه در این بیمه نامه متعهد می‌گردد که خسارات جانی وارد به مراجعه کنندگان در محدوده مجموعه ورزشی که ناشی از مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی باشد، را جبران نماید.
خسارات وارد به تماشاگران نیز می‌تواند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد.
لازم به ذکر است خسارت ناشی از حوادث ورزشی تحت پوشش نمی‌باشد.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحدهای اقامتی در قبال مراجعین

این بیمه نامه خسارات جانی وارده به مسافران و میهمانان هتل یا واحد اقامتی ناشی از مسئولیت مدیر هتل یا واحد اقامتی را جبران خواهد نمود.
البته پوشش خسارت مالی نیز تحت شرایطی قابل ارائه می‌باشد.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران اردو و تورهای گردشگری

چنانچه برای افراد شرکت کننده در تورهای سیاحتی و زیارتی، حادثه‌ای رخ دهد و این حادثه ناشی از تقصیر یا سهل‌انگاری مدیر یا مسئول تور باشد، این بیمه نامه خسارات جانی وارد به زیان دیده را جبران می‌نماید. در این نوع بیمه نامه تنها خسارت جانی تحت پوشش بوده و خسارات مالی فاقد پوشش است.

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران استخر در قبال استفاده کنندگان

این بیمه نامه خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان که ناشی از مسئولیت مدیر استخر باشد را جبران می‌نماید.
همچنین مدیر استخر می‌تواند پوشش مسئولیت ناجیان غریق در قبال شناگران را نیز خریداری نماید.
بدیهی است مسئولیت مدیران استخر در قبال کارکنان با تهیه پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه می‌شود.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

این بیمه‌ نامه خسارت جانی وارد به دانشجویان، دانش‌پذیران و سایر افرادی که تحت هر عنوانی در موسسه آموزشی ثبت‌نام نموده اند، در صورت احراز مسئولیت مدیر مرکز آموزشی، جبران خواهد نمود.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعه کنندگان

این بیمه نامه خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از امکانات شهربازی را که ناشی از مسئولیت مدیر شهربازی باشد را تحت پوشش قرار می دهد. به شرط رعایت کلیه استانداردهای مربوط به تاسیسات و وسایل بازی موجود در شهربازی و وجود برنامه های مدون و علمی بازدیدهای دوره ای.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان ، درمانگاه ها و کلینیک ها

در صورت احراز مسئولیت مدیر یا مدیران فنی بیمارستانها، درمانگاه ها ، کلینیک ها در خصوص خسارت ناشی از فوت، نقص عضو شرکت بیمه تا سقف تعهدات بیمه نامه جبران کننده خسارات مذکور خواهد بود.

بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های نصب / تست سیستم گازسوز خودرو

شرکت هایی که با مجوز‌های مراجع ذیصلاح اقدام به نصب یا تست سیستم‌های گازسوز اعم از CNG و یا LPG می‌نمایند، می‌توانند خسارات جانی و مالی وارد به استفاده کنندگان خودرو و اشخاص ثالث را که ناشی از مسئولیت آن شرکت باشد، تحت پوشش بیمه در آورند.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مسئول فنی داروخانه

این بیمه نامه جبران کننده خسارات ناشی از قصور مسئول فنی داروخانه در ازای اشتباه و خطای سهوی وی در ارائه خدمات دارویی به مشتریان تا سقف تعهدات بیمه نامه خواهد بود.
این بیمه نامه خسارات ناشی از فوت، نقص عضو را پس از احراز مسئولیت فرد جبران می‌کند.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه‌های خودرو در قبال مراجعین

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص مراجعه‌کننده به تعمیرگاه و خودروهای آنها در زمان تعمیر که ناشی از آتش سوزی ، انفجار، سرقت کلی، شکست شیشه ، سقوط از وسایل بالابرنده و یا تست خودرو باشد، در صورت احراز مسئولیت مدیر تعمیرگاه توسط این بیمه نامه جبران خواهد شد.
بدیهی است خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه و به میزان قصور مدیر تعمیرگاه جبران می‌شود.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی در قبال مراجعین

این بیمه نامه خسارت جانی وارده به مراجعه کنندگان به پارکینگ‌های عمومی و یا خسارت مالی وارده به خودروها را ناشی از خطر سرقت کلی و یا آتش سوزی در محوطه پارکینگ باشد مشروط به احراز مسئولیت مدیر پارکینگ طبق رای مراجع قضایی و تا سقف تعهدات بیمه نامه جبران می‌نماید.

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

به موجب این بیمه‌ نامه شرکت بیمه متعهد می‌شود خسارات جانی یا مالی وارد به مصرف‌کنندگان و اشخاص ثالث را که ناشی از کیفیت نامطلوب کالای تولیدی و عرضه شده توسط تولید‌کننده است، جبران نماید.
در این بیمه نامه خسارات وارد به خود کالا تحت پوشش نمی‌باشد.
این بیمه نامه مخصوص تولیدکنندگان کالا بوده و محصولات غذایی، شیمیایی، دارویی‌ و بهداشتی تحت پوشش نمی‌باشند.
بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل

براساس ماده ۳۸۸ اصلاحی قانون تجارت متصدی حمل و نقل به استناد بارنامه های صادره در قبال ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا مسئول بوده و هرگونه خسارت بوجود آمده به عهده آنها می باشد.
با خرید این بیمه نامه متصدیان حمل‌و‌نقل می‌توانند مسئولیت خود را در قبال صاحبان‌کالا و ارسال‌کنندگان تحت پوشش قرار دهند.
خسارت وارده به بار در بیمه های باربری و مسئولیت متصدی حمل‌و‌نقل در این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

بیمه مسئولیت عمومی

براساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه فردی بواسطه بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم مهارت کافی باعث فوت،‌ نقص عضو و یا خسارت مالی به شخص دیگر گردد، محکوم به جبران خسارت خواهد بود. بر همین اساس در مواردی که امکان اسیب رساندن به اشخاص ثالث ( به غیر از کارکنان و افراد مرتبط با حرفه یا فعالیت کارفرما ) در حین انجام کار وجود داشته باشد، بیمه مسئولیت عمومی این خسارات را جبران خواهد نمود.
بیمه مسئولیت - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

انواع بیمه هایی که دراین دسته صادر می گردد عبارتند از :

بیمه مسئولیت مدنی نصابان تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

در بیمه نامه خسارات جانی‌و‌مالی وارد به‌اشخاص ثالث ناشی از نصب، نگهداری‌و یا مالکیت انواع تابلو ، درصورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار تا سقف تعهدات بیمه‌نامه جبران خواهد شد.

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی

دارندگان ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و صنعتی می توانند خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از مسئولیت آنها باشد را با این بیمه نامه جبران نمایند. بدیهی است رانندگان این ماشین الات باید دارای گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه داشته باشند و خسارت تنها در محدوده فعالیت مشخص شده تحت پوشش است.
به دلیل اینکه اینگونه ماشین‌الات چون دارای پلاک شهربانی نیستند اجازه تردد در مکانهای خارج از پروژه را ندارد.

 بیمه مسئولیت جامع شهرداری در قبال شهروندان

این بیمه نامه جبران خسارت جانی و مالی وارد به شهروندان که ناشی از قصور یا سهل انگاری شهردار یا کارکنان شهرداری باشد را پوشش می دهد. در نظر داشته باشید بافت شهری، تعداد خانوار، نوع تعهدات و آمار خسارتهای گذشته در تعیین حق بیمه موثر می باشد.

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی

این بیمه نامه در صورت خرید بیمه نامه آتش سوزی صادر می گردد و در آن خسارات مالی و جانی وارد به همسایگان ناشی از آتش سوزی و خطرات تحت پوشش در بیمه نامه مذکور تحت پوشش می باشد. لازم به ذکر است چنانچه در بیمه نامه آتش سوزی پوشش ترکیدگی لوله آب خریداری شده باشد و بیمه گذارا خواهان این پوشش در بیمه نامه مسئولیت نیز باشدقبل از صدور این بیمه نامه شرکت بیمه پارسیان از محل مورد نظر و همسایگان بازدید به عمل خواهد آورد.

بیمه مسئولیت جایگاه سوخت در قبال مراجعین

عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال مراجعه‌کنندگان به جایگاه سوخت.
بدین معنا که چنانچه در  نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه‌گذار خسارتی به افراد مورد اشاره وارد آید و بیمه‌گذار براساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته گردد بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار مطابق باشرایط  و مفاد بیمه‌نامه،‌حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی معدن

عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی و حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث.

بدین‌ معنا که چنانچه در  نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه‌گذارخسارتی به افراد مورد اشاره وارد آید و بیمه‌گذار براساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته گردد بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار مطابق باشرایط  و مفاد بیمه‌نامه،‌حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان در قبال مالکان، ساکنین و اشخاص ثالث

عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی و حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال مالکان، ساکنین و اشخاص ثالث.
بدین‌ معنا که چنانچه در  نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی مدیر ساختمان پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار مطابق باشرایط  و مفاد بیمه‌نامه،‌حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر طراح محاسب مجری ساختمان سال 1403نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه توسعه مجتمع فولادسازی قروه - کردستان توسط نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان کد 503683نمایندگی کد ۵۰۳۶۸۳ ظهیری سروری بیمه پارسیان
طرح تخفیفی فروش ویژه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح ، محاسب ، مجری بیمه پارسیانبیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری
بیمه مسئولیت مدنی پروژه باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه توسط نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیانبیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری کد ۵۰۳۶۸۳
طرح تخفیف بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر ، طراح و محاسب بیمه پارسیاننمایندگی ظهیری سروری کد ۵۰۳۶۸۳ بیمه پارسیان
خسارت و دیه راننده بدون گواهینامه مقصر - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سرورینمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان
بیمه مسئولیت مدنی ساختمان طراحی و مهندسی ارگان دولتیبیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری سروری
استعلام و فروش اینترنتی بیمه - خدمات ضروری بیمه اینترنتی و غیرحضوری - تعطیلی کرونا - نمایندگی بیمه پارسیاننمایندگی بیمه پارسیان کد ۵۰۳۶۸۳ ظهیری سروری
طرح تخفیف آرام بام پارسیان - ویژه بیمه مسئولیت مدنی مدیر یا هیات مدیره ساختمان مسکونی ، اداری و تجاری در قبال اشخاص ثالث و ساکنینبیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری سروری کد ۵۰۳۶۸۳

راهنمای دریافت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود ، جهت دریافت خسارت بیمه مسئولیت بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز بصورت کتبی بیمه گر را مطلع نموده تا بیمه گر اقدام به تشکیل پرونده خسارت نماید.

سپس باتوجه به رشته بیمه‌ای مدارک و اسناد مشروحه ذیل را جهت تعیین میزان خسارت به بیمه‌گر ارائه نماید:

بیمه مسئولیت در برابر کارکنان

  • فرم تکمیل شده اعلام خسارت
  • مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
  • در صورت فوت :نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت ،جواز دفن ، گواهی انحصار وراثت و گزارش مقامات انتظامی
  • در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

  • فرم تکمیل شده اعلام خسارت
  • ادعای خسارت برعلیه بیمه گذار توسط زیاندیده
  • در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده در مراجع قضایی : ارائه مدارک مربوطه

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر طراح محاسب مجری ساختمان سال 1403نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه توسعه مجتمع فولادسازی قروه - کردستان توسط نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان کد 503683نمایندگی کد ۵۰۳۶۸۳ ظهیری سروری بیمه پارسیان
طرح تخفیفی فروش ویژه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح ، محاسب ، مجری بیمه پارسیانبیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری
بیمه مسئولیت مدنی پروژه باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه توسط نمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیانبیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سروری کد ۵۰۳۶۸۳
طرح تخفیف بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر ، طراح و محاسب بیمه پارسیاننمایندگی ظهیری سروری کد ۵۰۳۶۸۳ بیمه پارسیان
خسارت و دیه راننده بدون گواهینامه مقصر - بیمه پارسیان نمایندگی ظهیری سرورینمایندگی ظهیری سروری بیمه پارسیان
بیمه مسئولیت مدنی ساختمان طراحی و مهندسی ارگان دولتیبیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری سروری
استعلام و فروش اینترنتی بیمه - خدمات ضروری بیمه اینترنتی و غیرحضوری - تعطیلی کرونا - نمایندگی بیمه پارسیاننمایندگی بیمه پارسیان کد ۵۰۳۶۸۳ ظهیری سروری
طرح تخفیف آرام بام پارسیان - ویژه بیمه مسئولیت مدنی مدیر یا هیات مدیره ساختمان مسکونی ، اداری و تجاری در قبال اشخاص ثالث و ساکنینبیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری سروری کد ۵۰۳۶۸۳
 

دنیا دنیا آرامش

 بیمه پارسیان

نمایندگی ظهیری

تماس : ۰۹۳۵۲۱۲۲۲۱۰

بیمه های مسئولیت

پوشش حداکثری با بیمه پارسیان