" />بیمه باربری - شرکت بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری ، کد 503683
 • بیمه باربری پارسیان

  بیمه باربری - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

بیمه های باربری

بیمه باربری – حمل و نقل كالاها یكی از اجزای لاینفك هر فعالیت تجاری، بازرگانی یا تولیدی می‌باشد. اما آنچه در این میان شایان توجه خواهد بود آن است كه حادثه هیچ گاه خبر نمی‌كند و با وجود پیشرفت‌های گسترده دانش و فناوری و توسعه زیر ساختهای حمل و نقل، همواره احتمال بروز مخاطرات برای محموله های كالای شما وجود دارد.

آن چه آرامش را در لحظه‌های بروز خطر برای شما به ارمغان می‌آورد، برخورداری از یك بیمه باربری (حمل و نقل كالا) با پوشش‌های مناسب می‌باشد.

بیمه باربری

از قدیمی‌ترین انواع بیمه‌نامه‌هاست كه به موجب آن، شركت بیمه در مقابل مبلغی كه از شما دریافت می‌كند متعهد می‌شود چنانچه در جریان حمل كالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، كالا تلف شده و یا دچار خسارت گردد، زیان وارده را جبران نماید.

شركت بیمه پارسیان

در همین راستا با ارائه بیمه های باربری تلاش دارد تا امنیت سرمایه شما را در برابر مخاطرات محتمل و غیرقابل پیش‌بینی فراهم آورد. هدف ما فراهم آوردن خدمات هر چه سریعتر و مطلوبتر برای مشتریان گرامی است.

بیمه باربری - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

چرا بیمه باربری ؟ ‌چرا شركت بيمه پارسيان؟

اگر چه امروزه با پيشرفت جوامع بشري از شدت برخي ريسک ها در جريان حمل و نقل کاسته شده است اما افزايش حجم حمل و نقل محصولات مختلف ريسك هاي بسياري را به بار آورده است. شركت بيمه پارسيان با ارائه بیمه های باربری تلاش دارد تا امنيت سرمايه شما را در برابر ريسک هاي محتمل و غير قابل پيش بيني فراهم آورد.

هدف ما فراهم آوردن خدمات هرچه سريعتر و مطلوبتر براي مشتريان گرامي است.

انواع بیمه های باربری

انواع بیمه باربری ، مخاطرات مربوط به حمل و نقل كالا از مبادي مختلف به سرتاسر جهان از طريق دريا، خشكي (زميني)، هوايي و يا تركيبي از اين مسيرها را تحت پوشش قرار مي‌دهد. بیمه نامه های باربری مي‌تواند براي كالاهاي وارداتي، صادراتي، ترانزيت و يا حمل داخلي قابل استفاده باشد و بر حسب نوع كالا و حساسيت آنها در مقابل خطرات گوناگون پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب ارائه مي‌گردد.

بیمه نامه باربری وارداتي

اين بيمه‌نامه يكي از اسناد مورد نياز جهت گشايش اعتبار در بانك‌ها بوده و خطراتي‌ كه‌ در حين حمل، كالاهاي‌ خريداري‌شده از كشورهاي مختلف جهان به مقصد ايران را تهديد مي‌كند تحت پوشش‌ قرار مي‌ دهد.

خطرات تحت پوشش دربیمه نامه های باربری وارداتي/صادراتي/ترانزيت:

 خسارت كلي يا (Total Loss):
خسارت هاي ناشي از، از بين رفتن كل محموله در يك مرحله در اثر آتش سوزي
بیمه باربری - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

  كلوز C

اين كلوز بیمه باربری ، خطرات زير را در مورد كالاهاي صادراتي، وارداتي يا ترانزيت تحت پوشش قرار مي‌دهد:

 •  آتش‌سوزي يا انفجار
 • به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور
 • واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني
 • تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
 • تخليه كالا در بندر اضطراري
 • تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
  – فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
  – به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي

 كلوز B

اين كلوز بیمه باربری ، خطرات زير را در مورد كالاهاي صادراتي، وارداتي يا ترانزيت تحت پوشش قرار مي‌دهد:

 • آتش‌سوزي يا انفجار
 • به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور
 • واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني
 • تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
 • تخليه كالا در بندر اضطراري
 • تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
– فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
– به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي
علاوه بر اين،
خطرهاي زير با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت وارده) تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرند:
 • دزدي، دله دزدي ، قلاب زدگي
 • آب‌ديدگي ، روغن‌زدگي ، پارگي – شكست، ريزش
 • خسارت ناشي از كالاي مجاور، همچنين خسارت ناشي از عدم تحويل يك بسته كامل تجاري نيز با پيوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرد.

اسناد و مدارك لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت

 1. نامه اعلام بيمه گذار.
 2. بارنامه.
 3. فاكتور خريد.
 4. صورت بسته‌بندي.
 5. گواهي مبدا.
 6. گواهي بازرسي كالا.
 7. راه‌نامه C.M.R در حمل هاي زميني.
 8. تصوير پشت و روي پروانه ورودي كالا.
 9. تصوير پشت و روي پروانه خروجي كالا (براي كالاي صادراتي).
 10. قبوض انبار گمركي.
 11. صورتمجلس گمركي يا بندري.
 12. بارنامه حمل داخلي.
 13. گواهي كسر تخليه يا عدم تحويل (در صورت كسري كالا).
 14. گزارش بازديد كارشناس خارجي (در صورتي كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد).
 15. گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه (در مورد خسارت هاي ناشي از حادثه).

كلوز A

بیمه نلمه های باربری تحت اين كلوز داراي كامل‌ترين پوشش‌ها بوده و براي كالاهاي حساس و آسيب‌پذير مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به استثناي مخاطرات ناشي از اقدامات عمدي بيمه‌گذار يا سوء نيت وي، كليه خطرات را تحت پوشش قرار مي‌دهند.

استثنائات کلوزهای A,B و C بیمه باربری

كلوزهاي A، B و C به هيچ عنوان موارد زير را تحت پوشش قرار نمي‌دهند:

 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتصاب به سوء عمل ارادي بيمه گذار.
 • نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه براي حمل، مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.
 • تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.
 • تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر با نيرو يا ماده راديواكتيو كار كنند.
 • عدم قابليت دريا نوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل اين كالاي مورد بيمه.
 • نا مناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه.
 • جنگ ، اعتصاب.

در بیمه باربری همچنین كلوزهاي B و C به هيچ عنوان آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس كه باشد را تحت پوشش قرار نمي‌دهند.

بیمه نامه باربری صادراتي

اين بيمه‌نامه كالاهايي كه از ايران به مقصد كشورهاي خارجي حمل مي گردند و بر اساس شرايط فروش نياز به بيمه‌نامه صادراتي دارند، را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

خطرات تحت پوشش در بیمه نامه های باربری وارداتي/صادراتي/ترانزيت:

 خسارت كلي يا (Total Loss):
خسارت هاي ناشي از، از بين رفتن كل محموله در يك مرحله در اثر آتش سوزي
بیمه باربری - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

  كلوز C

اين كلوز بیمه باربری ، خطرات زير را در مورد كالاهاي صادراتي، وارداتي يا ترانزيت تحت پوشش قرار مي‌دهد:

 •  آتش‌سوزي يا انفجار
 • به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور
 • واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني
 • تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
 • تخليه كالا در بندر اضطراري
 • تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
  – فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
  – به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي

 كلوز B

اين كلوز بیمه باربری ، خطرات زير را در مورد كالاهاي صادراتي، وارداتي يا ترانزيت تحت پوشش قرار مي‌دهد:

 • آتش‌سوزي يا انفجار
 • به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور
 • واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني
 • تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
 • تخليه كالا در بندر اضطراري
 • تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
– فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
– به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي
علاوه بر اين،
در بیمه باربری خطرهاي زير با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت وارده) تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرند:
 • دزدي، دله دزدي ، قلاب زدگي
 • آب‌ديدگي ، روغن‌زدگي ، پارگي – شكست، ريزش
 • خسارت ناشي از كالاي مجاور، همچنين خسارت ناشي از عدم تحويل يك بسته كامل تجاري نيز با پيوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرد.

اسناد و مدارك لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت

 1. نامه اعلام بيمه گذار.
 2. بارنامه.
 3. فاكتور خريد.
 4. صورت بسته‌بندي.
 5. گواهي مبدا.
 6. گواهي بازرسي كالا.
 7. راه‌نامه C.M.R در حمل هاي زميني.
 8. تصوير پشت و روي پروانه ورودي كالا.
 9. تصوير پشت و روي پروانه خروجي كالا (براي كالاي صادراتي).
 10. قبوض انبار گمركي.
 11. صورتمجلس گمركي يا بندري.
 12. بارنامه حمل داخلي.
 13. گواهي كسر تخليه يا عدم تحويل (در صورت كسري كالا).
 14. گزارش بازديد كارشناس خارجي (در صورتي كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد).
 15. گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه (در مورد خسارت هاي ناشي از حادثه).

كلوز A

بيمه‌نامه‌هاي باربري تحت اين كلوز داراي كامل‌ترين پوشش‌ها بوده و براي كالاهاي حساس و آسيب‌پذير مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به استثناي مخاطرات ناشي از اقدامات عمدي بيمه‌گذار يا سوء نيت وي، كليه خطرات را تحت پوشش قرار مي‌دهند.

استثنائات کلوزهای A,B و C

كلوزهاي A، B و C به هيچ عنوان موارد زير را تحت پوشش قرار نمي‌دهند:

 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتصاب به سوء عمل ارادي بيمه گذار.
 • نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه براي حمل، مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.
 • تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.
 • تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر با نيرو يا ماده راديواكتيو كار كنند.
 • عدم قابليت دريا نوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل اين كالاي مورد بيمه.
 • نا مناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه.
 • جنگ ، اعتصاب.

همچنین كلوزهاي B و C به هيچ عنوان آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس كه باشد را تحت پوشش قرار نمي‌دهند.

بیمه نامه باربری ترانزيت

مبدأ و مقصد برخي از حمل‌ها در خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران بوده و كشور ايران تنها در مسير حمل قرار دارد.
براي تحت پوشش قرار دادن محمولاتي كه به اين روش حمل مي‌گردند بیمه نامه های باربری ترانزيت صادر مي‌گردد.

خطرات تحت پوشش در بیمه نامه های باربری وارداتي/صادراتي/ترانزيت:

 خسارت كلي يا (Total Loss):
خسارت هاي ناشي از، از بين رفتن كل محموله در يك مرحله در اثر آتش سوزي
بیمه باربری - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

  كلوز C

اين كلوز بیمه باربری ، خطرات زير را در مورد كالاهاي صادراتي، وارداتي يا ترانزيت تحت پوشش قرار مي‌دهد:

 •  آتش‌سوزي يا انفجار
 • به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور
 • واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني
 • تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
 • تخليه كالا در بندر اضطراري
 • تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
  – فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
  – به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي

 كلوز B

اين كلوز بیمه باربری ، خطرات زير را در مورد كالاهاي صادراتي، وارداتي يا ترانزيت تحت پوشش قرار مي‌دهد:

 • آتش‌سوزي يا انفجار
 • به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور
 • واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني
 • تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
 • تخليه كالا در بندر اضطراري
 • تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
– فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
– به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي
علاوه بر اين،
خطرهاي زير با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت وارده) تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرند:
 • دزدي، دله دزدي ، قلاب زدگي
 • آب‌ديدگي ، روغن‌زدگي ، پارگي – شكست، ريزش
 • خسارت ناشي از كالاي مجاور، همچنين خسارت ناشي از عدم تحويل يك بسته كامل تجاري نيز با پيوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرد.

اسناد و مدارك لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت

 1. نامه اعلام بيمه گذار.
 2. بارنامه.
 3. فاكتور خريد.
 4. صورت بسته‌بندي.
 5. گواهي مبدا.
 6. گواهي بازرسي كالا.
 7. راه‌نامه C.M.R در حمل هاي زميني.
 8. تصوير پشت و روي پروانه ورودي كالا.
 9. تصوير پشت و روي پروانه خروجي كالا (براي كالاي صادراتي).
 10. قبوض انبار گمركي.
 11. صورتمجلس گمركي يا بندري.
 12. بارنامه حمل داخلي.
 13. گواهي كسر تخليه يا عدم تحويل (در صورت كسري كالا).
 14. گزارش بازديد كارشناس خارجي (در صورتي كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد).
 15. گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه (در مورد خسارت هاي ناشي از حادثه).

كلوز A

بیمه نامه های باربری تحت اين كلوز داراي كامل‌ترين پوشش‌ها بوده و براي كالاهاي حساس و آسيب‌پذير مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به استثناي مخاطرات ناشي از اقدامات عمدي بيمه‌گذار يا سوء نيت وي، كليه خطرات را تحت پوشش قرار مي‌دهند.

استثنائات کلوزهای A,B و C

كلوزهاي A، B و C به هيچ عنوان موارد زير را تحت پوشش قرار نمي‌دهند:

 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتصاب به سوء عمل ارادي بيمه گذار.
 • نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه براي حمل، مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.
 • تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.
 • تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر با نيرو يا ماده راديواكتيو كار كنند.
 • عدم قابليت دريا نوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل اين كالاي مورد بيمه.
 • نا مناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه.
 • جنگ ، اعتصاب.

همچنین كلوزهاي B و C به هيچ عنوان آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس كه باشد را تحت پوشش قرار نمي‌دهند.

بیمه نامه باربری داخلي

بیمه نامه های باربری داخلي يكي از بیمه نامه های باربری است كه صاحبان كالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هايي كه مبدأ و مقصد حمل آنها يكي از شهرهاي ايران مي‌باشند، آن را تهيه مي‌نمايند.
بیمه باربری - بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری 503683

خطرات تحت پوشش

خطرات تحت پوشش در بيمه حمل و نقل داخلي از دو گروه تشكيل مي‌شوند:

خطرات اصلي:

     آتش‌سوزي و حادثه وسيله نقليه شامل: تصادف، تصادم، واژگوني و سقوط وسيله نقليه

خطرات اضافي:

كه بر حسب توافق و با دريافت حق بيمه اضافي هنگام صدور بيمه‌نامه به خطرات اصلي اضافه مي شوند از قبيل خسارتهاي ناشي از بارگيري، تخليه، سرقت كل محموله به همراه وسيله نقليه، آب ديدگي و سقوط كالاي مورد بيمه از روي وسيله حمل.

  اسناد و مدارك لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت

 1. اعلام خسارت به موقع بيمه گذار.
 2. بارنامه.
 3. فاكتور يا سندي مبني بر تعيين ارزش واقعي بيمه‌شده.
 4. گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه.
 5. صورت مجلس يا گزارش كارشناسي شركت بيمه مبني بر تعيين ميزان خسارت.
 

دنیا دنیا آرامش

 بیمه پارسیان

نمایندگی ظهیری

تماس : 09352122210

بیمه های باربری

پوشش حداکثری با بیمه پارسیان